Koalisyon laban sa APEC Summit sa Nobyembre, itinatag sa US

,

Pinangunahan ng mga myembro ng International League of Peoples’ Struggle at No to APEC Coalition ang isang martsa mula sa harap ng city hall patungo sa federal building sa San Francisco City sa US noong Hulyo 11 bilang protesta sa nagaganap na panlimang pagpupulong para sa Indo-Pacific Economic Framework na kasalukuyang ginaganap sa Busan, South Korea.

Ang pagpupulong na ito ay paghahanda sa magaganap na Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit na gaganapin sa San Francisco City sa Nobyembre. Ang APEC Summit ay taunang pagpupulong ng 21 lider ng mga bansang nasa Pacific Rim. Saklaw ng mga bansang ito ang kalahati ng internasyunal na kalakalan, sa pangunguna ng US.

Ayon sa mga raliyista, walang ibang layunin ang IPEF kundi ang itulak ang mga patakaran sa “malayang kalakalan” na higit na magsasamantala sa mga manggagawa, babarat ng kanilang mga sahod, sisira sa kalikasan at dadambong sa likas na mga yaman para pagkakitaan ng malalaking negosyo.

Karugtong ang martsa sa paglulunsad ng “No to APEC Coalition” sa araw ding iyon. Tinalakay ng 50 organisasyong myembro ng koalisyon ang mapaminsalang epekto ng mga patakaran para sa “malayang kalakalan” sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Kabilang dito ang napakababang sahod, pagkasira ng kalikasan dulot ng militarisasyon at pandarambong, paglabag sa mga karapatang-tao, at pagyurak sa pambansang soberanya ng ibang bansa.

“Hindi natin makakamit ang nakabubuhay na sahod sa bansang ito (US) habang…ang mga transnasyunal na korporasyon ay nagpapasahod ng $4 kada oras o mas mababa pa sa ibang bahagi ng mundo,” ayon kay Karl Kramer ng San Francisco Living Wage Coalition.

“Ginagamit ng administrasyong Biden ng US ang APEC para itulak ang Indo-Pacific Strategy, kasabay ng pagpapalakas ng presensyang militar nito sa Pilipinas, Korea, Okinawa (Japan) at isla sa Pacific — na nagdadala sa atin sa bingit ng digma,” ayon naman kay Terry Valen ng International Migrants Alliance at ng Steering Committee ng No to APEC Coalition. “Nakikipaggirian ang US sa China sa rehiyon (ng Asia) para konsolidahin ang kapangyarihan nito sa ekonomya…sa kapinsalaan ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan at para sa kita ng pinakamalalaking korporasyon, na direktang may impluwensya sa APEC at iba pang negosasyon para sa ‘malayang kalakalan.'”

Plano ng mga myembrong organisasyon ng koalisyon na magsagawa ng mga protesta kasabay ng ministerial meeting ng APEC sa Seattle sa Hulyo 29-31. Paghahandaan din nila ang paglulunsad ng isang People’s Summit at malakihang rali laban sa APEC Leaders Summit sa darating na Nobyembre.

AB: Koalisyon laban sa APEC Summit sa Nobyembre, itinatag sa US