Koordinadong protesta laban Anti-Terror Law, inilunsad

,

Inilunsad ngayong araw, Setyembre 7, ng iba’t ibang demokratikong grupo at tagapagtanggol ng karapatang-tao ang koordinadong protesta laban sa Anti-Terrorism Act (Republic Act No. 11479) at Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (Republic Act No. 10168). Tinawag nilang mga “instrumento ng batas militar” ang dalawang batas at labag sa mga karapatang demokratiko at sibil ng mamamayang Pilipino. Isinagawa ang protesta sa harap ng Kongreso sa Quezon City. Itinaon ang pagkilos sa araw ng pagdinig sa badyet para sa Department of National Defense.

“Kabilang sa pinakanakababahala na aspeto ng mga batas na ito ay ang probisyon na nagpapahintulot sa estado na i-designate o tagurian ang mga inbidibwal bilang mga terorista sa pamamagitan ng ex parte proceeding, na bumabalewala sa due process at presumption ng pagiging inosente (hanggang di napatutunayang nagkasala),” pahayag ng grupong Karapatan. Ang pagiging arbitraryo nito ay lantarang paglabag sa batayang mga karapatang-tao.

Pinansin ng mga grupo na paparaming mga aktibista at tagapagtanggol ng karapatang-tao ang inilalagay na sa listahan ng mga “terorista,” sinampahan ng gawa-gawang mga kasong kriminal at ang itinatali sa ligal na mga kaso ang kanilang mga ari-arian at propyedad. Kabilang sa mga ito ang mga mamamahayag, mga lider-katutubo sa Southern Tagalog, Cordillera at Mindanao, kabataang aktibista, taong-simbahan at mga manggagawa mula sa Southern Tagalog, Bohol, Davao at Northern Mindanao. Isa sa mga arbitraryo at walang batayang iniipit ng estado sa pamamagitan ng mga batas na ito ang Rural Missionaries of the Philippines.

“Ang ganitong walang pakundangang awtoridad na pangalananan at kasuhan ang mga indibidwal bilang mga terorista ay nagpapatunay na napaiilalim na tayo sa anino ng batas miltar,” pahayag ng Karapatan. “Binigyan nito ang gubyerno ng labis-labis na kapangyarihan para labagin ang batayang karapatan at kalayaan ng mamamamayan, supilin ang paglaban, itarget ang mga kalaban sa pulitika at patahimikin ang mga kritiko nito. Ang mga batas na ito, na dagdag na bumabakbak sa dati nang mabuway na demokratikong karapatan, ay nilikha para magtanim ng takot sa mamamayan at gawin silang sunud-sunuran. Kinakatawan ng mga ito ang paghaharing awtoritaryan sa kongkreto.”

Kasabay ng pagbabasura sa dalawang batas, nanawagan din ang mga aktibista sa pagbasura sa confidential at intelligence funds sa pambansang badyet na anila’y gagamitin lamang para tiktikan, i-profile, gipitin at sikilin ang mga kritiko ng estado.

Sa Cebu City, nagrali ang mga mga myembro ng Karapatan-Central Visayas sa harap ng Visayas Central Command para tutulan ang pagbibigay sa DND at AFP ng pondong pangkurakot at para sa terorismo at pananakot sa mamamayang Pilipino. Kasabay nilang ipinananawagan ang pagbuwag sa NTF-Elcac.

AB: Koordinadong protesta laban Anti-Terror Law, inilunsad