Libu-libo, nagprotesta sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao

,

Nagmartsa kahapon mula sa Liwasang Bonifacio patungo sa Mendiola sa Maynila ang libu-libong raliyista para batikusin at papanagutin ang rehimeng Marcos Jr at armadong pwersa nito sa maraming mga paglabag sa karapatang-tao. Kasabay ito ng paggunita sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao. Ang protesta ay pinangunahan ng grupong Karapatan at Bagong Alyansang Makabayan.

Ayon sa ulat ni Karapatan Secretary General Cristina Palabay, hindi bababa sa 17 ang kaso ng pulitikal na pagpaslang ang naitala nila sa ilalim ng bagong administrasyong Marcos. Sa unang anim na buwan ni Marcos, 25 ang nadagdag sa bilang ng mga bilanggong pulitikal, na ngayo’y 828 na sa kabuuan. Maysakit ang 96 sa kanila at 77 ay matatanda na.

Hindi rin tumigil ang gera kontra droga ng estado, aniya. Hindi bababa sa 150 ang pinaslang sa ilalim ng bogus at kontra-mahirap na gera kontra droga sa nagdaang anim na buwan, batay sa datos na nakalap ng Dahas Project ng Third World Studies Center.

“Walang hustisya para sa mga biktima ng mga pagpaslang. Patuloy ang kultura ng kawalang pakundangan,” pahayag ni Palabay. Kinastigo rin ng Karapatan at mga raliyista ang mapanupil na kampanyang kontra-insurhensya sa kanayunan na nagdulot ng malawakang pagbabakwit, dislokasyon sa kabuhayan at buhay ng magsasaka, mga iligal na pag-aresto, pambobomba at istraping sa mga sibilyang komunidad at iba pa.

Lumahok sa pambansang protesta ang iba’t ibang mga sektor para igiit ang kanilang mga karapatan. Sigaw ng mga manggagwa sa ilalim ng Kilusang Mayo Uno: “Karapatan sa nakabubuhay na sahod, ipaglaban!” Iginiit naman ng mga manggagawang pangkalusugan, mga guro at kawani ng gubyerno ang pagtataas ng kanilang sweldo.

Nakiisa rin sa protesta ang mga kabataan at estudyante, mga taong simbahan, kababaihan, mga mamamahayag, magsasaka at ibang demokratikong sektor. Ipinanawagan naman ng International League of Peoples’ Struggle ang paglaban sa gera laban sa bayan ng rehimeng US-Marcos sa Pilipinas. Anang grupo, dapat labanan ng sambayanang Pilipino ang lahat ng porma ng terorismo ng estado. Kinastigo rin nila ang ayudang militar na ibinibigay ng US sa rehimeng Marcos na ginagamit sa pagsupil sa karapatan ng mamammayan.

Nakiisa rin ang delegasyon ng mga progresibong organisasyon mula sa Southern Tagalog. Ilang araw bago ang protesta, nagpiket ang delegasyon sa iba’t ibang upisina ng gubyerno sa Metro Manila para igiit ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at pagwawakas sa pag-atake ng estado sa karapatang-tao.

Liban sa mga protesta sa Metro Manila, naglunsad din ng mga rali sa Bicol. Nagkaroon ng aksyong masa ang ilandaan sa Peñaranda Park, Legazpi City sa Albay sa pamumuno ng Bagong Alyansang Makabayan-Albay at Organisasyon ng mga Magsasaka sa Albay. Nagprotesta naman ang mga senior citizen na mga kaanak at kasapi ng Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA) sa Sorsogon City Freedom Park. Sa Plaza Rizal, Naga City, naglunsad ng programa ang mga aktibsita at tagapagtanggol ng karapatang-tao.

Sa isla ng Panay, nagkaroon ng protesta sa Kalibo City sa Aklan, Roxas City sa Capiz at sa Iloilo City. Iginiit nila ang pagwawakas sa militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Lumahok sa pagkilos ang bagong-layang bilanggong pulitikal na si Bayan-Panay Secretary General Elmer Forro na nakulong ng higit walong buwan.

Nagmartsa ang mga tagapagtanggol ng karapatang-tao sa Bacolod City sa pangunguna ng Karapatan-Negros. Bago nito, nagkaroon sila ng mga aktibidad mula Disyembre 3 hanggang 9 kung saan bumisita sila sa mga bilanggong pulitika at mga piket protesta sa upisina ng Commission on Human Rights-Region 6.

Sa pangunguna ng Karapatan-Central Visayas at Bayan-Central Visayas, nagmartsa ng mga grupo sa Osmeña Boulevard sa Cebu City noong Disyembre 9. Naglunsad din sila ng programa sa Police Regional Office sa Central Visayas (PRO-7) at Colon Street.

Sa Davao City, nagprotesta ang mga progresibong grupo sa Freedom Park sa kahabaan ng Roxas Avenue, Davao City. Samantala, sa Baguio City naglunsad ang Cordillera People’s Alliance ng mural painting at isang konsyerto.

Nagkaroon din ng mga pagtitipon at aktibidad sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Kalinga, Mountain Province. Inilunsad din ng mga Pilipino ang iba’t ibang mga atkibidad sa United States, Canada, Europe, Hong Kong at Australia.

AB: Libu-libo, nagprotesta sa Internasyunal na Araw ng Karapatang-tao