Libu-libo, naprotesta sa ikalawang SONA ni Marcos Jr

Nagprotesta sa lansangan ang humigit-kumulang 12,000 sa buong bansa para batikusin ang rehimeng Marcos Jr sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) noong Hulyo 24. Taun-taong inilulunsad ng mga progresibong organisasyon, sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), ang tinatawag nitong “SONA ng Bayan” para ilahad ang tunay na kalagayan ng sambayanang Pilipino sa nagdaang taon.

Sa Quezon City, tinatayang humigit-kumulang 10,000 ang mga lumahok sa isinagawang kilos-protesta sa Commonwealth Avenue malapit sa Batasan Pambansa simula umaga hanggang tanghali. Lumahok sa pagkilos ang iba’t ibang mga grupong kaanib at kaibigan ng Bayan. Nagkakaisang sigaw nila: “Dagdag “Dagdag na sahod, kabuhayan, at pagkain sa mesa! Itigil ang karahasan! Kapakanan ng masa, hindi Maharlika!”

Nakiisa sa pagkilos ang delegasyon ng mga progresibong grupo mula sa Central Luzon, Southern Tagalog at iba pang mga kalapit na rehiyon sa pambansang kabisera.

Bago nagtitipun-tipon sa Commonwealth Avenue, naglunsad din ng magkahiwalay na mga aktibidad ang mga grupo sa araw na iyon. Kabilang dito ang “zumba protest” ng mga guro at porum ng United Labor kaugnay ng panawagan ng mga maggagawa para sa dagdag sahod sa Quezon Memorial Circle.

Sa ibang panig ng bansa, nagkaroon ng mga protesta sa mga syudad ng Baguio, Naga, Iloilo, Roxas, Cebu, Tacloban, at Davao, at sa Aklan at Capiz sa Panay.

Sa Baguio City, nagmartsa ang mga demokratikong grupo sa kahabaan ng Session Road. Pangunahin nilang iginiit ang pagbabasura sa Anti-Terrosim Law na ginamit para arbitraryong pangalanang “terorista” ang mga lider ng Cordillera People’s Alliance sa resolusyon ng estado noong Hunyo. Anang mga grupo, paglapastangan ito sa kanilang karapatang-tao.

Sa Naga City, nagtipon ang mga progresibong organisasyon mula sa mga prubinsya ng Bicol para sa SONA ng Bayan. Nagmartsa sila mula sa Panganiban Drive tungong Plaza Quezon sa naturang syudad. Itinampok ng mga raliyista ang mga isyung kinakaharap ng mga Bikolano kaugnay ng kagutuman, implasyon at patuloy na militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Binatikos din ng mga magsasaka ang bulok at palpak na mga patakaran sa agrikultura ng rehimen.

Sa Cebu City, higit 600 indibidwal ang lumahok sa protesta sa Metro Colon. Bago nagtungo at nagsama-sama dito, naglunsad ng hiwa-hiwalay na programa ang magkakaibang grupo sa Plaza Independencia, Freedom Park, Gaisano Capital, at sa harap ng upisina ng SSS. Pangunahing sigaw ng mga grupo: “Sulbaron ang krisis sa kapanginabuhian, katungod ug kaugalingnan! (Lutasin ang krisis sa kabuhayan, karapatan at soberanya!”

Sa Ilo-ilo City at Bacolod City, kasabay ng inilunsad na protesta ng mga grupo, nagtigil-pasada ang mga drayber at opereytor ng dyip. Binatikos nila ang pagpapatupad ng jeepney phaseout sa pamamagitan ng “konsolidasyon ng prangkisa” o pagbabawal sa indibidwal na mga prangkisa ng mga drayber na ipinataw ng lokal na gubyerno. Tinatayang 700 drayber ng dyip ang lumahok sa Bacolod City sa tigil-pasada. Iginiit din ng mga grupo sa lokal na gubyerno ng Bacolod ang pagpapahinto sa pribatisasyon ng Central Negros Electric Cooperative Inc. o CENECO.

Sa Tacloban City, nagprotesta ang mga grupo ng kabataan sa RTR Plaza, Freedom Park. Samantala sa Davao City, nagtipun-tipon ang mga grupo sa Freedom Park sa Roxas Avenue.

Samantala, nagsagawa din ng mga aktibidad at protesta ang mga progresibong organisasyon at migranteng Pilipino sa ibayong dagat. Itinampok ang kalagayan ng mga migrante sa mga isinagawang pagtitipon sa Boston, Oregon, Chicago, San Franciso, Los Angeles, Seattle, New York at Washington D.C. sa US; sa Vancouver, Ottawa, Toronto, Alberta, Winnipeg at Montreal sa Canada; Hong Kong, Japan, South Korea, Thailand, New Zealand at Australia.

AB: Libu-libo, naprotesta sa ikalawang SONA ni Marcos Jr