Lider-kabataan sa Bulacan, ginigipit ng militar

,

Pinuntahan ng anim na sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang bahay ng lider-kabataan ng Anakbayan-Bulacan na si Kristel Asilom noong Nobyembre 11 upang siya’y sindakin at gipitin. Hinanap si Asilom sa kanyang tiyuhin para “pangaralan,” patigilin sa pakikialam niya sa mga isyung panlipunan at paalisin sa progresibong kilusan.

Ipinakita pa ng mga sundalo sa tiyuhin ni Asilom ang mga larawan ng kanyang pamangkin sa ilang mga pagkilos na dinaluhan si Asilom noong Septyembre. Kabilang dito ang paglahok niya sa mga aktibidad para sa pagpapalaya sa dinukot na mga aktibistang sina Jhed Tamano at Jonila Castro, at pati ang nakaraang protesta sa paggunita sa batas militar.

Harap-harapang inamin ng mga ahenteng militar na matagal nang ipinaiilalim sa sarbeylans si Asilom. Sa ulat ng Anakbayan-Bulacan, simula pa 2020 ay sunud-sunod na ang mga atakeng naranasan ni Asilom. Makailang ulit siyang ni-Red-tag at pinagbantaan ang kanyang buhay. Tinakot kahit ang kanyang mga magulang.

Si Asilom ay nagtapos sa Bulacan State University, kung saan din nag-aral si Tamano at Castro.

AB: Lider-kabataan sa Bulacan, ginigipit ng militar