Lider-manggagawa ng Panay, pansamantalang nakalaya

Ikinagagalak ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Panay ang paglaya sa pangkalahatang kalihim nito na si Elmer Forro matapos makulong nang walong buwan, ayon sa pahayag ng organisasyon kahapon, Internasyunal na Araw sa Karapatang-tao. Pansamantalang nakalaya si Forro noong Disyrembre 7 matapos siya magpyansa sa gawa-gawang mga kaso na isinampa sa kanya.

Di makatarungang inaresto si Elmer Foro noong Marso 29 sa akusasyong kasapi siya ng hukbong bayan at isinangkot sa ambus nito sa Sityo Agilan, Barangay Panura, Lambunao, Iloilo noong April 2020.

“Notoryus ang PNP at AFP sa pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga aktibista na base sa mga pekeng salaysay at tinanim na ebidensya,” ayon sa Bayan-Panay. “Ang mga pinagsasabi ng militar ay huwad, nakatatawa at walang ibang layunin kundi gipitin ang katotohanan at busalan ang mga aktbista.”

Ayon sa grupo, sa kabila ng walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa ambus, isinakdal pa rin siya ng korte sa mga kasong pagpatay at bigong pagpatay. Pinahintulutan si Forro na magpiyansa matapos makita ng korte na manipis ang ebidensya kontra sa kanya.

“Ang kaso ni Forro ay isang matingkad na halimbawa ng patakaran ng gubyerno ng pagkriminalisa sa paggamit sa mga karapatang sibil at pulitikal sa pamamagitan ng pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa kilalang mga myembro ng mga progresibong grupo,” ayon sa grupo. Ang iba pang naging biktima ng patakarang ito ay sina Elisa Lubi ng Karapatan at Josephine Porquia. Si Josephine ay asawa ni Jory Porquia, Bayan Muna koordineytor sa Panay, na pinatay ng mga pwersa ng estado noong Abril 20, 2020.

“Dahil sa laganap at sistematikong panggigipit sa mga kalaban sa pulitika, daan-daan na ngayon ang bilanggong pulitikal na nakakulong sa mga bilangguan sa Pilipinas,” ayon sa Bayan. Isa sa kanila ang community worker na si Lenilyn Jaynon, na inaresto ng pulis noong Setyembre sa gawa-gawang kaso ng illegal possession of firearms and explosives.

Kahit nakalaya na, kailangan pa ring harapin ni Forro ang gawa-gawang mga kasong isinampa laban sa kanya at nanganganib siyang maibalik sa kulungan. “Dapat ibasura ang lahat ng mga kaso laban sa kanya,” ayon sa Bayan-Panay. “Dapat itigil na ng estado ang patakaran nito ng pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso laban sa mga aktibista at progresibong grupo, at dapat nang palayain ang lahat ng mga bilanggong pulitikal.”

AB: Lider-manggagawa ng Panay, pansamantalang nakalaya