Lider-unyonista ng Daiwa-Seiko Philippines, ginigipit habang papalapit ang negosasyon ng unyon

,

Muling pinuntahan at tinakot ng mga sundalo ang pangulo ng Malayang Unyon ng Daiwa-Seiko Philippines (MUDSP) na si Arvin Mendoza sa kanyang bahay noong Hunyo 10. Batid niya na ang panggigipit ay dahil sa nakatakdang negosasyon para sa collective bargaining agreement (CBA) ng unyon at maneydsment. Nagdulot ng pangamba ang bisita sa pamilya ni Mendoza. Pinangunahan ng isang Sgt. Valdez ang panggigipit.

Sa ulat ng Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture-Kilusang Mayo Uno (OLALIA-KMU), ang pederasyong kinabibilangan ng unyon, una nang pinuntahan sa kanilang tahanan ang mga miyembro ng unyon at mga kagawad ng Board of Directors (BOD) nito at pilit silang pinakakalas sa pederasyon.

Ayon sa pederasyon, “ang mga hakbanging ito ng maneydsment, katuwang ang mga armadong pwersa ng AFP-PNP at NTF-ELCAC, ay mga hakbangin upang buwagin ang unyon.” Isa itong malinaw na paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa malayang pag-oorganisa.

Kumakaharap sa pinatinding panggigipit ang mga lider ng unyon dahil sa papalapit na negosasyon nito sa CBA sa kumpanya. Ganito rin ang naranasan ng kanilang mga lider noong Disyembre 2021 kung kailan napirmahan ang huling CBA sa kumpanya.

Ang Daiwa Seiko ay lumilikha ng mga pyesang plastik para sa iba’t ibang kagamitan. Ang pagawaan ng mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa loob ng Laguna International Industrial Park sa Biñan, Laguna.

AB: Lider-unyonista ng Daiwa-Seiko Philippines, ginigipit habang papalapit ang negosasyon ng unyon