Linggo ng PLGA, ipinagdiwang sa India

,

Ipinagdiwang ng rebolusyonaryong kilusan sa India, sa pamumuno ng Communist Party of India (Maoist), ang ika-23 anibersaryo ng armadong pwersa nito na People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) noong Disyembre 2 hanggang Disyembre 8. Isinabay sa taunang pagdiriwang ang mga aktibidad kaugnay ng Palestine People’s Struggle Action Week bilang suporta sa mamamayang Palestino.

Taun-taong inilulunsad ng CPI (Maoist) ang Linggo ng PLGA bilang pag-alala sa tatlong myembro ng Komite Sentral ng CPI-Maoist—sina Seelam Naresh, Nalla Adi Reddy at Yerramreddy Santosh Reddy—na pinaslang ng mga pwersa ng reaksyunaryong estado sa India noong Disyembre 2, 1999.

Karaniwang naglulunsad sa linggong ito ang mga mandirigma ng mga pulong masa at rali sa saklaw nilang mga komunidad. Pagkakataon din ito para pasumpain ang mga bagong kasapi ng Partido at hukbong bayan. Sa ilang komunidad, nagtatayo sila ng mga bantayog bilang pagsaludo sa kanilang mga martir.

Ngayong taon, isinabay nila ang pagtatampok sa makasaysayang pakikibaka ng mamamayang Palestino laban sa pananakop at henosidyo ng Zionistang Israel, na suportado ng imperyalismong US.

Ayon sa Komite Sentral ng CPI (Maoist), makatarungan ang armadong paglaban ng mamamayang Palestino laban sa pananakop at marapat itong suportahan. Dapat umanong kumilos ang mga mamamayan para papanagutin ang mga kriminal sa digma ng Zionistang Israel.

“Sa bansa namin, ang pasistang si Modi, katulad ni Netanyahu ng Israel na nagsusulong ng dikta ng imperyalistang US, ay ipinagbawal ang kahit anong oposisyon sa kanyang tindig sa kasalukuyang henosidyo sa mga Palestino,” pahayag ni Kasamang Amrut, tagapagsalita ng CPI (Maoist) sa internasyunal na mga usapin.

Samantala, ilulunsad din ng rebolusyonaryong kilusan sa India ang tuluy-tuloy na “linggo ng ahitasyon at propaganda” sa darating na mga linggo laban sa teroristang panunupil ng reaksyunaryong estado nito, laluna sa Jharkhand.

AB: Linggo ng PLGA, ipinagdiwang sa India