Lumalalang krisis sa pagkain, ibinunton sa importasyon, korapsyon sa DA

Inalmahan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang paninisi kamakailan ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa usapin ng pagkakaroon ng “sobrang suplay” ng bawang at repolyo.

Nagpahayag ng hinaing kamakailan ang meyor ng isang bayan sa Batanes na mayroon silang 20 toneladang bawang na hindi nabibili. Ibinunton ni Undersecretary Domingo Panganiban ang sisi sa mga magsasaka na aniya’y nagtatanim lamang na hindi iniisip kung paano ibenta ang kanilang mga ani.

Ayon sa mga magsasaka, ang problema ay nasa deka-dekada nang patakaran ng importasyon at namamayaning korapyon sa loob ng DA.

“Paano makakalaban ang lokal na mga magsasaka at kanilang mga produkto sa bumabahang imported at inismagel na mga produktong agrikultural na diretsong ibinabagsak sa mga palengke?” tanong ng grupo. “Hirap ang mga magsasaka na magdala ng kanilang mga produkto sa mga bagsakan dahil sa taas ng gastos sa produksyon.”

Batay sa datos ng ahensya, nasa 4,817 metriko tonelada lamang ang lokal na produksyon ng bawang, habang nasa 78,133 MT ang inaangkat na suplay. Lubusang ibinukas sa importasyon ang sektor ng agrikultura noong dekada 1990 alinsunod sa mga patakarang neoliberal sa ilalim ng General Agreement on Tariffs and Trade at Agreeement on Agriculture ng World Trade Organization. Ang mga patakaran na ito ang nagdala sa lokal na agrikultura sa bingit ng kamatayan.

“Darating ang panahon, puro galing na sa China ang kakainin ng mga Pilipino,” ayon kay Rafael Mariano, chairperson emeritus ng KMP.

Pinalalala rin ng laganap na korapsyon sa loob ng DA ang krisis ng pagkain. Isa sa pinakahuling nabunyag ang pagbili ng ahensya ng mga traktora sa presyong labis-labis sa tunay nitong presyon. Napag-alaman na bumili ang ahensya ng 1,346 traktora noong 2021 sa halagang P1.737 bilyon gamit ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, ang pondong sa Rice Liberalization Law (RLL).

Iginiit ng KMP na dapat siyasatin ang paggamit ng pondong ito, na ginawang pampalubag loob sa mga magsasaka sa palayan na unti-unting pinapatay ng RLL.

Ang walang-awat na importasyon at korapsyon sa burukrasya ay pabigat sa masang magsasaka na labis-labis ang pagdurusa sa atrasadong sistema sa ekonomya, partikular na ang manu-mano at hiwa-hiwalay na produksyong pang-agrikultura, at kawalan ng sariling lupa ng milyun-milyong magsasakang Pilipino.

AB: Lumalalang krisis sa pagkain, ibinunton sa importasyon, korapsyon sa DA