Magsasakang nag-aasikaso ng kalabaw, pinaslang ng 79th IB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Apat na tama ng bala ang pumatay sa magsasakang si Jigger Barotolo noong Mayo 30 ng hapon sa Sityo Sangay, Barangay Hilub-ang, Calatrava, Negros Occidental. Binaril siya ng mga ahente ng 79th IB na nagpanggap na mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Northern Negros (Roselyn Jean Pelle Command). Sa isang pahayag, inilinaw ng BHB-Northern Negros na wala itong kinalaman sa insidente.

Si Barotolo ay ipinatawag ng mga ahente ng 79th IB mula sa pagpapastol ng kanyang kalabaw. Ilang minuto pagkatapos, nakarinig ng sunud-sunod na mga putok ang mga kababaryo.

Bago pa ang insidente, ilang ulit nang ipinatawag sa kampo, ipinailalim sa interogasyon at ginipit ng mga pwersa ng estado si Barotolo. Isinagawa ang panggigipit habang nakapailalim ang Barangay Hilub-ang sa Retooled Community Support Program (RCSP) mula 2019-2022 ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ayon sa mga residente, napansin nila sa barangay ang mga aset ng 79th IB na nakasakay sa motorsiklo nang naganap ang pagpatay kay Barotolo. Nakapakat at nag-ooperasyon din ang isang yunit ng 79th IB sa katabing barangay na Macasilao sa panahong iyon.

AB: Magsasakang nag-aasikaso ng kalabaw, pinaslang ng 79th IB