"Mahal sa Pilipinas," kutya ng mga grupo sa unang taon ni Marcos Jr sa poder

Bigo ang rehimeng Marcos Jr na gumawa ng hakbang para ibaba ang presyo at tulungan ang mamamayan para makaagapay sa implasyon. Ito ang ulat ng economic cluster sa isinagawang People’s Summit sa University of the Philippines sa Diliman, Quezon City noong Hunyo 28. Anila, “Mahal sa Pilipinas,” at hindi “Mahalin ang Pilipinas” o “Love the Philippines” tulad ng bagong-labas na islogan ng Department of Tourism para mang-akit ng turista sa bansa.

Nananatiling mataas ang implasyon sa bansa. Nasa 6.1% ito noong Mayo, mas mataas kumpara sa 5.4% noong Mayo 2022. Kumpara sa nakaraang taon, mas mataas ang presyo ngayon ng bigas, karne, isda at kalakhan ng gulay, bawang, sibuyas at asukal. Mataas rin ang singil sa tubig at kuryente, at pamasahe.

“Walang sinabi ang Presidente sa usapin ng pagtataas ng sahod,” ayon sa ulat. Sa ngayon, ang Pilipinas ang may pinakamataas na “income inequality” o di pagkakapantay-pantay sa kita, sa East Asia, kung saan “ang pinakamayamang 1% ang may hawak sa 17% ng pambansang kita, habang ang pinakamahihirap na 50% ay tumatamasa lamang sa 14%.

Ayon sa Ibon Foundation, ipinakikita kahit ng datos ng estado na mas mababa pa sa poverty threshold o sukatan ng pagkamahirap ang abereyds na minimum na sahod sa bansa. Walang anumang pag-alwan sa buhay sa ilalim ni Marcos. Bumagsak kahit ang kakarampot na ayudang ipinamamahagi nang hanggang 99.78%, mula ₱233 bilyon noong 2020 tungong ₱510 milyon na lamang ngayong taon.

Laganap ang tanggalan sa trabaho sa unang taon ni Marcos. Kabilang dito ang daan-daang manggagawa sa Wyeth, Nexperia at mga patahian ng damit sa Cebu. Naitala rin ang mga paglabag sa mga pamatayan ng paggawa sa mga kumpanya ng Shopee, Grab at Foodpanda. Sa gitna nito, tinangka pa ng rehimen na agawan ng prangkisa ang maliliit na opereytor at drayber na dyip para itulak ang korporatisasyon ng transportasyon.

Sa halip na pangakong ₱20 kada kilo, tumaas pa hanggang ₱40 ang kada kilo ng bigas,” ayon sa grupong Amihan. Mula Abril, nasa ₱40 na ang pinakamurang bigas sa Metro Manila, alinsunod sa monitor ng grupong Bantay Bigas.

Nag-import ang bansa ng 2.8 milyong metriko toneladang bigas sa 2022. Itinaas nito ang pag-asa ng bansa sa imported na bigas nang 38.06% mula sa 18.5% sa 2021. Dahil dito, nalugi ang mga lokal na magsasaka nang ₱260 bilyon mula 2019 hanggang 2013.

Dagdag na pasakit ang mga buwis na nais ipataw ng rehimen para para pambayad sa lumolobong utang ng bansa. Kabilang dito ang buwis sa mga digital service provider, tulad ng Amazon, Google, Netflix at Spotify. Balak din ng rehimen na magpataw ng “salt tax” o buwis sa maalat at anito’y “di masustansyang pagkain” tulad ng mga tsitsirya. Sa plano nito, ipapataw ang buwis na ₱10 kada 100 gramo sa naturang mga pagkain. Dagdag din nitong itataas ang “sugar tax” o buwis sa matatamis na pagkain nang hanggang ₱12 kada litro.

Lalong inilulugmok ng rehimeng Marcos ang bansa sa krisis. Patuloy na itinutulak ng mga upisyal sa ekonomya nito ang mga patakarang neoliberal ng naunang mga reaksyunaryong rehimen.

Itinutulak nito ang pagpapalit-gamit ng malalakng tipak ng lupa sa panukalang National Land Use Plan. Minamadali nito ang pagbibigay ng mga indibidwal na titulo, gayundin ang pagpatawad ng utang ng sa amortisasyon ng maliliit na magsasaka, hindi para ibwelo ang produksyong agrikultural, kundi para padulasin ang rekonsentrasyon ng lupa sa kamay ng mga panginoong maylupa at dayuhang komersyal na mga plantasyon.

Tuluy-tuloy ang tulak para sa pribatisasyon ng nalalabing pampublikong serbisyo, tulad ng telekomunikasyon, tubig, kuryente, paliparan at sistema ng bus sa EDSA.

AB: "Mahal sa Pilipinas," kutya ng mga grupo sa unang taon ni Marcos Jr sa poder