Di bababa sa 35 sibilyan, kabilang ang apat na bata, ang minasaker ng mga sundalo ng Tatmadaw o militar ng Myanmar noong Disyembre 24 sa isang haywey sa bayan ng Hrupso sa Kayah, isang awtonomos na rehiyon na matatagpuan sa Eastern Myanmar. Dalawa sa mga biktima ay istap ng grupong Save The Children na pauwi mula sa misyong makatao sa kalapit na komunidad. Ang Myanmar ay mag-iisang taon nang nakapailalim sa huntang militar.

Ayon sa mga inisyal na ulat, hinarang ng mga sundalo ang mga biktima na lulan sa pitong sasakyan bandang ala-1 ng hapon noong araw na iyon. Inaresto ang ilan sa kanila habang ang iba ay tuluyang binaril. Sinunog ng mga sundalo ang kanilang bangkay sa loob ng mga sasakyan.
Naganap ang pagmasaker matapos ang armadong sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at ng Karenni Nationalities Defense Forces, isang alyansa ng mga armadong grupong etniko na lumalaban sa huntang militar. Natagpuan ng KNDF ang sunog na mga bangkay at sasakyan kinabukasan.

Bago nito, naiulat rin ang pagpatay ng mga sundalo sa 13 sibilyan at pagsunog sa 11 bangkay sa isang komunidad na malapit sa syudad ng Monywa sa Central Myanmar. Ayon sa mga saksi, dinukot ng mga sundalo ang mga biktima, binaril at sinilaban ang kanilang mga bangkay. Lima sa mga biktima ay mga tinedyer. Ilang araw bago nito, inambus ng lokal na milisya ang bumibyaheng mga sundalo na mag-ooperasyon sana sa lugar.

Noon ding Disyembre 24, nagsagawa ng aerial strike at panganganyon ang hunta-militar laban sa mga komunidad ng Karen, isang awtonomos na rehiyon na pinamamahalaan ng Karen National Union. Kabilang ang mamamayang Karen sa agad na kumundena at lumaban sa hunta. Nagbigay rin sila ng sangtwaryo sa mga anti-huntang pwersa na mula sa mga syudad at sentrong lunsod.

Sa buong Disyembre at kahit bago pa nito, walang patid ang pambobomba ng hunta sa iba’t ibang sibilyang komunidad gamit ang mga helikopter at fighter jet. Noong Disyembre 21, naiulat sa isang pahayagan ang pambobomba sa 20 bayan sa mga bayan ng Sagaing, Magwe at Tanintharyi at mga rehiyon ng Kachin, Chin at Kayah.

Dahil sa pambobomba, libu-libong sibilyan na ang napilitang magbakwit. Sa rehiyon ng Magwe, mahigit 2,500 ang napalayas nang bombahin ng hunta ang kanilang mga bahay. Sa Sagaing, 2,000 mula sa 10 komunidad ang nagbawit. Sa rehiyon ng Karen, mahigit 4,500 na ang napilitang tumawid tungo sa katabing bansang Thailand para pansamantalang magsangtwaryo doon.

Kasabay ng mga aerial strike at masaker, buo-buong komunidad ang malawakang sinusunog ng hunta sa awtonomos na rehiyon ng Chin para pwersahin ang mga residente rito na “makipagtulungan” laban sa mga “pwersang rebelde” sa lugar. Aktibong lumalaban sa hunta ang Chin National Army at Chinland Defense Force, mga armadong grupong etniko na nakabase rito.

Isa sa pinuruhan ng hunta ang bayan ng Thantlang, kung saan winasak at sinira ng mga bahay at sibilyang imprastruktura para “linisin” ang lugar sa “insurhensya.” Mula Oktubre, mahigit 200 bahay, dalawang simbahan at maraming tindahan ang sinilaban ng mga sundalo. Dahil dito, maramihang nagbakwit ang mga residente tungo sa hangganan ng bansa sa India. Nagpapatuloy ang panununog sa mga sibilyang imprastruktura kahit matapos lisanin ng mga tao ang lugar.

Kinundena ng United Nations ang mga atake sa sibilyan, na labag sa internasyunal na makataong batas. Sa ulat ng grupong Assistance Association for Political Prisoners noong Nobyembre 23, nasa 1,400 katao na ang pinatay ng hunta at halos 10,000 ang ikinulong mula nang agawin nito ang estado-poder noong Pebrero.