Menor-de-edad, napatay sa tangkang masaker ng AFP sa Masbate

Napatay sa walang-patumanggang pamamaril ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kabataang si Carling Belan, 17 anyos, noong Hunyo 16 sa Sityo Manaybanay, Barangay Calabad sa bayan ng Dimasalang. Nasugatan naman si Panoy Pepito, habang dinakip ang tatlo pa nilang kasamahan.

Si Belan ang ika-13 biktima ng pamamaslang ng sundalo at armadong tauhan ng estado sa Masbate sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Naitala ang mga pamamaslang sa mga bayan ng Palanas (1), Cawayan (3), San Jacinto (3), Uson (2), Placer (1) at Mobo (1).

Kinilala ang tatlong magsasakang inaresto na sina Wengweng Hagnaya, Damang Tumangan at Edlang Tumangan. Hindi pa malinaw kung anu-anong kaso ang isasampa laban sa kanila ng mga pwersa ng estado.

Naganap ang tangkang masaker habang inilulunsad ng militar, pulis at Department of Local and Interior Government (DILG) ang kampanya para sa huwad na kaunlaran sa ilalim ng Retooled Community Support Program (RCSP) sa nasabing bayan.

Ang pamamaril at pagpatay ng mga sundalo ay tahasang paglapastangan sa mga internasyunal na makataong batas, mga batas ng digma at iba pang internasyunal na deklarasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at di-kombatant saan man may armadong sigalot.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Partikular na tinukoy naman ng Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ng United Nations General Assembly noong Disyembre 14, 1974 na krimen sa digma ang “lahat ng porma ng panunupil at malupit at hindi makataong pagtrato sa kababaihan at mga bata, kabilang ang pagkukulong, tortyur, pamamaril, maramihang pag-aresto, kolektibong pamamarusa, paninira sa tirahan at pwersahang pagbabakwit, na isinagawa ng mga pwersang nakikidigma sa takbo ng operasyong militar nito (Bilang 5).”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

AB: Menor-de-edad, napatay sa tangkang masaker ng AFP sa Masbate