Mga abugado, nagsampa ng petisyon sa UN

Nagsumite ng reklamo ang National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) sa upisina ni Margaret Satterthwaite na Special Rapporteur ng United Nations (UN) sa usapin ng Independence of Lawyers and Judges kaugnay ng kinahaharap na pang-aatake at panggigipit ng mga nasa ligal na propesyon sa bansa. Inihatid ito ni Atty. Josalee Deinla, pangkalahatang kalihim ng NUPL, sa upisina ng rapporteur sa Geneva, Switzerland.

Sa petisyon, hiniling ng NUPL sa Konseho na itulak ang gubyerno ng Pilipinas na tiyaking mayroong “mapananagot sa mga paglabag at isakatuparan ang mga obligasyon nito bilang tagapagtaguyod ng internasyunal at lokal na mga batas sa karapatang-tao.”

Naitala ng NUPL ang 86 na kaso ng pagpatay sa mga abugado, huwes at prosekyutor sa nagdaang 15 taon. Kabilang ito sa 262 kaso ng mga pag-atakeng may kaugnayan sa kanilang propesyon.

Lima sa mga biktima ng pagpaslang ay myembro ng NUPL na pawang humawak sa kaso ng mga katutubong minorya, magsasaka, manggagawa, bilanggong pulitikal at iba pang aping sektor. Pinakahuli sa kanila ay si Atty. Juan Macababbad na nakatanggap ng paulit-ulit na banta sa kanyang buhay bago patayin noong Setyembre 2021 sa Surallah, South Cotabato.

Dagdag pa ng grupo, 67% ng kabuuang bilang ng mga pag-atake ay naganap sa ilalim ng administrasyong Duterte. Pinakamarami rin ang bilang ng pinaslang na abugado sa kanyang termino. Karamihan sa mga ito ay hindi naresolba.

Sa ilalim ng bagong rehimeng Marcos, hindi natigil at lalo pang tumitindi ang panggigipit sa mga abugado at huwes.

Kamakailan lamang, naging tampulan ng red-tagging si Judge Marlo Magdoza-Malagar at mga abugado ng NUPL matapos ilabas ng Manila RTC ang desisyong nagbabasura sa teroristang proskripsyon laban sa Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan.

Dagdag pa ng NUPL, biktima ng paniniktik ng pinaghihinalaang mga ahente ng estado ang mga abugado nila sa mga prubinsya maging sa kanilang bahay, upisina at mga korte mismo.

“Dapat nang matigil ang mga pag-atakeng ito sa upisyal ng korte. Kung nahahadlangan ang mga abugado na malaya at independyenteng makapagtrabaho at ang mga huwes ay pinagbabantaan dahil sa kanilang mga desisyon sa korte, mapagkakait ang hustisya, at mawawala ang kasarinlan ng mga korte,” pahayag ni Atty. Deinla.

Ang NUPL ay bahagi ng Philippine Universal Periodic Review (UPR) Watch na ginaganap sa Geneva sa kasalukuyan.

Nakatakdang ilunsad ang ika-5 UPR sa Pilipinas ng UNHRC sa darating na Nobyembre 14 sa Geneva. Pangungunahan ni Jesus Crispin Remulla ang delegasyon ng gubyerno ng Pilipinas sa naturang pagtitipon.

AB: Mga abugado, nagsampa ng petisyon sa UN