Mga anti-sosyal na aktibidad ng 20th IB sa mga "cleared" na barangay sa Las Navas, Samar, ibinunyag

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Walang rendang anti-sosyal na mga aktibidad at paglabag sa mga karapatang-tao ang isinasagawa ng mga elemento ng 20th IB sa tinagurian nitong mga “cleared” na barangay sa Las Navas, North Samar. Dalawang taon nang nakapailalim ang mga barangay na ito sa Retooled Community Support Program (RCSP). Ito ang mapait na reyalidad sa likod ng hungkag na mga pangako ng militar ng “kapayapaan” at “kaunlaran.”

Paglalasing. Nakunan ng bidyo at ipinost sa social midya ang walang pakundangang pagpapaputok ng mga lasing na mga sundalong nagpapatupad ng RCSP sa Barangay San Francisco, Las Navas noong gabi ng Abril 9. Dahil dito, napilitan ang upisyal ng 20th IB na ipatawag ang mga lasing na sundalo sa hedkwarters ng 20th IB para pagsabihan at parusahan sa plasa. Gayunpaman, “binisita” ng naturang upisyal ang gurong nag-post ng bidyo sa social media at binalaan na huwag nang mag-post muli at magsampa na lamang ng reklamo. Sa aktwal, madalas na binabalewala ng 20th IB ang mga reklamo laban sa kanilang mga lasing na pwersa at hinahayaan lamang silang magpatuloy sa pananakot sa mga barangay.

Sekswal na atake. Tinutukan ng baril at minolestiya ng kilalang CAFGU na nagngangalang Lando, at kasama niyang lasing na sundalo, ang isang 15-taong-gulang na batang babae na pauuwi mula sa isang sayawan sa Barangay Hinagonoyan, Catubig noong Abril 12. Aktibong ahente ng militar si Lando na gumigiya sa mga operasyon ng mga sundalo sa mga barangay sa kabundukan ng Las Navas at Catubig.

Blokeyo sa ekonomya. Patuloy na pinagbabawalan ng 20th IB ang mga magsasaka sa lahat ng barangay na sakop ng RCSP na magdala ng bigas o anumang iba pang pagkain sa kanilang mga sakahan, para pigilan diumano silang “magbigay ng suporta” para “gutumin” ang Bagong Hukbong Bayan. Noong Abril 10, apat na sundalo ang nagtayo ng tsekpoynt sa hangganan ng Barangay San Miguel at nangkumpiska ng mga balde ng mga punla ng palay. Pinilit nila ang mga magsasaka na itapon ang palay na dala nila mula sa sakahan sa pagdadahilang baka “umabot” pa rin ang mga ito sa BHB. Mahigpit minomonitor ng mga sundalo ang dala nilang mga kaldero. Dahil dito, gutom ang inabot ng mga magsasaka sa kanilang mga sakahan.

Pagsagka sa galaw at kabuhayan ng mga magsasaka. Nabawasan ang inaasahang ani at lalong naantala ang mga magsasaka sa pag-aani dahil sa takot ng mga magsasaka na makipag-ugnayan sa mga sundalo. Napipilitan silang bumalik nang maaga mula sa kanilang mga sakahan sa takot na mahuli sa oras ng karpyu. Marami na ang tumigil sa pagpunta sa bukid sa kritikal na mga oras para ihanda ang lupa o magtanin para sa paparating na tag-ulan dahil sa takot na makasalubong ng mga abusadong mga sundalo. Dahil sa panggigipit na ito, nagbabadya ang krisis sa pagkain sa mga komunidad.

Ulat mula sa Bandilyo Gerilya, Abril 25, 2024.

AB: Mga anti-sosyal na aktibidad ng 20th IB sa mga "cleared" na barangay sa Las Navas, Samar, ibinunyag