Mga barko at eroplanong pandigma ng US, nakatigil sa karagatan ng Pilipinas

,

Hindi lamang mga barko ng China ang naglipana sa teritoryong dagat ng Pilipinas. Mas malaki pa ang presensya dito ng mga barko at sasakyang pandigma ng US at mga kaalyado nitong bansa.

Kasalukuyang isinasagawa ng Australia, sa direksyon ng US, ang war game na “Exercise Alon” sa Palawan, 200 kilometro mula sa Spratly Group of Islands. Nilalahukan ng dalawang platun ng tropang Australian, 175 tropang Pilipino at 150 sundalong Amerikano. Bahagi ito ng Indo-Pacific Endeavor (IPE) ng Australia, isang serye ng mga pagsasanay militar na nagsisilbi sa estratehiya ng US ng pag-ensirkulo at panunulsol ng gera laban sa China. Nagsimula ang war game noong Agosto 14 at magtatapos sa katapusan ng buwan.

Sinimulan ang war game ilang araw lamang matapos bombahin ng China ng tubig ang barkong nagdadala ng suplay sa binahurang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, bahagi ng Spratlys. Todo ang atensyong ibinuhos ng US at papet nitong rehimen sa panggigipit ng mga barkong Chinese para bigyan-katwiran ang presensya ng mas malalaki nilang barko at eroplano sa lugar.

Di alintana ang panganib na dala nito sa mga mangingisda at mamamayang Pilipino, isinagawa ng US at Australia noong Agosto 21 ang isang “simulated air assault” sa karagatan ng Palawan gamit ang sarili nilang mga helikopter at jetfighter. Kinontrol ang assault o pag-atake sa HMAS Canberra, ang pinakamalaking barkong pandigma ng Australia. Ayon sa AFP, ang war game na ito, na nasa buong kontrol at direksyon ng mga dayuhang hukbo, ay “pagtatanggol” sa soberanya ng bansa.

Kasabay ng Exercise Alon, isinagawa ng US ang Pacific Airlift Rally, isa pang war game, na nilahukan ng 14 na bansa mula Agosto 14 hanggang Agosto 19.

Kahapon naman, Agosto 23, sinimulan ng US ang Pacific Partnership sa La Union sa tabing ng “humanitarian assistance” at “relief operations.” Kalahok ngayong taon sa operasyong militar na ito ang 1,500 tropa mula sa Australia, Canada, Chile, Japan, Republic of Korea, New Zealand, the United Kingdom at US.

Dambuhalang presensya sa karagatan ng Pilipinas

Mula Agosto 7 o mas maaga pa, nasa karagatan na ng Pilipinas ang USS Ronald Reagan, isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng militar ng US. Ito ang pangunahing forward deployed nitong barkong pandigma. Galing ito sa karagatan ng Australia, kung saan inilunsad ang Talisman Sabre 2023 na nilahukan naman ng 13,0000 tropa mula sa 33 bansa. Ang war game na ito ay bahagi rin ng IPE ng Australia. Kasabay na pumalaot papuntang Pilipinas at dumaan sa mga pinag-aagawang mga isla sa South China Sea ang mga barkong pandigma ng Japan at South Korea.

Hindi totoo ang sinasabi ng US na lahat ng operasyon ng militar nito ay may koordinasyon sa gubyerno ng Pilipinas. Nito lamang mula Agosto 7, unilateral na nagpapalipad ng mga helikopter at jetfighter ang US tungong South China Sea. Nagsagawa ito ng mga carrier-based (mula sa barko) na mga air strike at strike force escort mission nang walang katuwang na mga pwersang Pilipino.

Kasabay ng patung-patong na mga war game na inilulunsad mula sa mga “EDCA site,” nagsasagawa ang mga tropa ng US ng unilateral na mga paghahanda para sa gera sa loob ng teritoryo ng bansa na labas sa awtoridad ng estado ng bansa. Noong Agosto 16, pinalipad nito ang Airborne Early Warning Squadron sa “Philippine Sea” bilang bahagi ng Large Scale Exercise 2023. Kinasangkutan ito ng anim na maritime command at pitong plotang nabal, lahat ng US, na nakakalat sa buong mundo.

Hanggang Agosto 22, nagpapalipad pa ito ng mga jetfighter para ipatrol ang South China Sea, katulad nang ginagawa ng China sa karagatan. Kabilang sa mga nag-oopereyt dito ang Strike Fighter Squadron na nagsasagawa ng mga operasyong paniktik. Noong araw ding iyon, kasabay ng operasyon ng Philippine Coast Guard na nagdala ng suplay sa Ayungin, nagpalipad ng Poseidon, isang eroplanong pangsarbeylans at pampatrulya sa dagat.

AB: Mga barko at eroplanong pandigma ng US, nakatigil sa karagatan ng Pilipinas