Mga estudyante at guro sa India, nagprotesta laban sa kontra-insurhensyang operasyon SAMADHAN-Prahar

, ,

Nagtipun-tipon ang mga estudyante at guro ng Delhi University sa kampus nito sa Delhi, India noong Enero 10 sa pangunguna ng Forum Against Corporatization and Militarization (Facam) para magprotesta laban sa kontra-insurhensyang operasyong SAMADHAN-Prahar. Tinuligsa nila ang ang kampanyang ito ng rehimen ni Naendra Modi, na pangunahing tumatarget sa mga sibilyan at hindi armadong rebolusyonaryo ng Communist Party of India (Maoist).

Ayon sa Facam, pinatindi ng operasyon SAMADHAN-Prahar ang militarisasyon sa mga komunidad ng mga Adivasi (katutubo) sa India para bigyan-daan ang pandarambong sa likas na yaman ng mga kagubatan at lupa ng mga Adivasi. Ayon sa grupo, sunud-sunod ang plano ng reaksyunaryong estado para papasukin ang mga operasyong mina, at mga proyekto ng mga korporasyon sa mga rehiyong ito.

“Ipinaiilalim sa militar ang mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatayo ng maramihang mga kampong paramilitar at pagpapakat ng libu-libong mga pwersang paramilitar…sa ngalan ng kontra-Maoistang mga operasyon,” ayon pa sa Facam. Sa datos ng grupo, mayroong hindi bababa sa 195 kampong paramilitar ang itinayo sa limang taon ng pagpapatupad ng estado sa operasyong SAMADHAN-Prahar.

Nagbigay ng talumpati sa naturang protesta ang mga propesor ng Delhi University na sina Dr. Jitendra Meena, Dr. Saroj Giri at Dr. Nandita Narain. Kinundena nila ang pang-aagaw ng lupa ng mga Adivasi sa Kaimur, Chhattisgarh na planong gamitin ng estado para sa pangangalaga ng mga tigre. Nanawagan din sila ng hustisya para sa 6-buwang sanggol na pinaslang ng mga pwersa ng estado sa Bijapur, Chhattisgarh noong Enero 1.

“Saan pupunta ang mga magsasakang Adivasi, anong mangyayari sa kanilang buhay? Walang may alam.” pahayag ni Dr. Meena sa harap ng napakaraming kaso ng pagpapalayas sa mga katutubo mula sa kanilang lupain.

Ikinumpara naman ni Dr. Giri ang nararanasan ng mga Adivasi sa ginagawang maramihang pagpapalayas at henodisyo sa mamamayang Palestino ng estado ng Israel na suportado ng US. Tulad sa Palestine, aniya, “ang pakikibaka ng mamamayan [ng India] laban sa militarisasyon at pandarambong ng mga korporasyon ay pakikibaka para sa kanilang buhay na nakatali sa kanilang mga lupa.”

Nagbigay din ng talumpati ang iba pang mga grupong dumalo sa protesta. Nagtanghal din ng awit ang mga estudyante at aktibista na tumalakay sa paglaban sa pagpapalayas sa mga Adivasi.

AB: Mga estudyante at guro sa India, nagprotesta laban sa kontra-insurhensyang operasyon SAMADHAN-Prahar