Mga estudyante at organisasyon ng UST, nagkaisa kontra represyon sa kampus

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga estudyante ng University of Sto. Tomas (UST) sa harap ng kampus nito sa Padre Noval Street, Sampaloc, Manila noong Marso 22 para kundenahin ang mga mapaniil na patakaran ng unibersidad. Kasunod ang sama-samang pagkilos ng pagpagpapahayag ng pagkakaisa at pagpirma sa nagkakaisang pahayag ng mga konseho ng mag-aaral, mga pahayagan, at iba pang organisasyon sa kampus noong Marso 20 laban sa Office of Student Affairs (OSA) at buong administrasyon ng UST. Pinangunahan ang mga aktibidad ng Rise for Education Alliance (R4E)-España.

Sa isang bukas na liham ng R4E Alliance-España kay Rev. Richard G. Ang, O.P., punong administrador ng UST, ipinabatid ng mga pumirmang organisasyon ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang kalakaran na lumiligalig sa kabataang estudyante sa unibersidad. Pinatutungkulan nila ang deka-dekadang panunupil at kawalang hustisya sa loob ng unibersidad na tuluyang nagpadilim sa kanilang pag-asang mababago pa ito.

“Naranasan namin ang panunupil at pagbalewala sa aming demokratikong mga karapatan sa kamay ng institusyon, sa halip na gabayan kami sa sosyo-ekonomikong pagkamulat at paghubog sa aming kakayahan at katangian bilang mga estudyante,” ayon pa sa pahayag. Giit ng mga kabataang Tomasino, matagal silang nagpupunyagi at nagsusumikap na maabot ang kasalukuyan nilang katayuan, gayunman, “tama na, dapat nang wakasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan.”

Naging usap-usapan muli ang panunupil at pagpapatahimik sa loob ng UST kasunod ng naging isyu ng censorship ng UST-OSA sa organisasyong pangmidya na TomasinoWeb noong Pebrero. Sapilitang ipinatanggal ng UST-OSA ang isang larawan na inilabas sa social media ng TomasinoWeb dahil naging katatawanan umano ito. Nagresulta ito sa pansamantalang pagkatigil ng operasyon ng organisasyon at pagresayn ng tagapayong guro nito.

Giit ng R4E-España, hindi lamang TomasinoWeb ang nakararanas ng ganitong tipo ng panunupil at pagpapatahimik. Isinalaysay nila ang pagkokontrol ng UST-OSA sa mga aktibidad kahit ng UST Central Student Council. “Anong maaasahan natin sa isang UST-OSA na tinatanaw, nais mangyari, at pinipilit ang ating konseho ng mag-aaral at mga organisasyon na maging taga-organisa lamang ng mga aktibidad sa halip na maging ganap na lider-estudyante?” ayon pa sa grupo.

Nanindigan sila na walang aktwal na pagkatawan ng mga estudyante at pamumuno ang mangyayari kung mananatili ang “tiraniya” ng UST-OSA. Ang naging sagot ng UST-OSA sa mga pagtatangka ng mga organisasyon na kumawala sa ganitong kalakaran ay pananakot, intimidasyon, at malulupit na hakbang.

Sa harap nito, ipinanawagan ng mga Tomasino ang isang tunay at progresibong pagkatawan sa mga estudyante sa pamamagitan ng mas makabuluhang mga reporma sa patakaran kaugnay ng akreditasyon ng mga organisasyon, pag-abruba sa UST Student Code at pagpapatuloy sa UST Student Government Constitutional Revision.

Malakas din ang kanilang panawagan para sa pananagutan sa ginawang panunupil at pagpapatahimik sa pamamagitan ng tuluyang pagtanggal sa pusisyon ng dirketor at katuwang na direktor ng UST-OSA.

“Naninidigan kami para sa karapatan ng mga estudyante. Hindi na kami magpapatahimik muli,” pagatatapos ng kanilang pahayag.

AB: Mga estudyante at organisasyon ng UST, nagkaisa kontra represyon sa kampus