Mga estudyante sa Panay, ayaw sa isang gurong Marcos

Huwag gawing guro sa pag-aabugado ang may mahabang rekord ng paglabag sa batas.

Sa ganito maikukumpara ang buod ng protesta ng mga estudyante ng West Visayas State Univeristy (WVSU) sa Iloilo City sa pag-empleyo ng unibersidad kay Louise “Liza” Araneta-Marcos, asawa ni Ferdinand Marcos Jr, bilang guro sa College of Law. Si Araneta-Marcos, isang abugado, ay nakatakdang magturo ng kursong Criminal Law 1 sa WVSU.

Sa isang pahayag noong Agosto 6, sinabi ng National Union of People’s Lawyers Panay Law Students na “labag sa simulain ng propesyon ng abogasiya” ang pagrekluta ng WSVU kay Araneta-Marcos. Ayon sa grupo, may mahabang rekord ng katiwalian at korupsyon ang pamilyang Marcos na may mga hatol na ng korte.

“Hindi kailanman ito magiging mabuting halimbawa para sa mga estudyante,” pahayag naman ng konseho ng mga mag-aaral at iba’t ibang organisasyong estudyante sa unibersidad, patungkol sa pagtuturo sa WVSU ng isang Marcos. Inilinaw pa sa pahayag na ang pamilyang Marcos ay “nangungunang mga tagalabag ng batas at may mga nakabimbin na pananagutan sa bayan.”

Ayon kay Hershey Geline Sumpay, tagapangulo ng konseho, “sampal sa mukha ng sistema ng hudikatura” ang tanggaping magturo ng criminal law ang asawa ni Marcos Jr na nahaharap sa mga kaso ng tax evasion. Malaking insulto din umano sa mga biktima ng batas militar na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyang hustisya.

Target din ng mga estudyante ng makalikom ng libong pirma bilang bahagi ng kanilang petisyon na baligtarin ng pamunuan ng unibersidad ang desisyon ukol kay Araneta-Marcos.

Ayon naman sa ilang obserbasyon, pinili ni Araneta-Marcos na magrehistro ng tirahan sa Iloilo, prubinsyang sinilangan ng kanyag ama, upang magkonsolida ng kapangyarihan para sa pamilyang Marcos. Maaalalang natalo sa isla ng Panay si Marcos Jr noong nagdaang eleksyon.

Noong Agosto 15, nagsuot ng itim na t-shirt ang mga mag-aaral ng West Visayas State University kasabay ng kanilang oryentasyon sa College law kung saan nakatakdang magturo sa Louise Araneta-Marcos, asawa ni Ferdinand Marcos Jr.

Ayon sa National Union of People’s Lawyers Panay Law Students at mga konseho sa WVSU, hindi kailanman magiging mabuting halimbawa para sa mga estudyante ang magkaroon ng guro na may mahabang rekord ng katiwalian at korapsyon.

Updated: August 19, 2022
First published: August 12, 2022

AB: Mga estudyante sa Panay, ayaw sa isang gurong Marcos