Mga grupong anti-imperyalista, nagprotesta sa Mendiola sa pagdating ni Blinken

,

Nagprotesta kahapon, Agosto 6, ang mga grupong anti-imperyalista sa Mendiola, Manila kasabay ng pagpupulong ni US Secretary of State Anthony Blinken at Ferdinand Marcos Jr sa Malacañang. Dumating si Blinken sa Pilipinas noong Biyernes, Agosto 5.

Nagtungo ang mga myembro ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at International League of Peoples’ Struggle (ILPS)-Philippines sa Mendiola Peace Arch sa kabila ng paghaharang ng mga pulis. Matagumpay silang nakapagdaos ng programa doon.

Panawagan nila ang pagbabasura sa mga hindi pantay na tratado sa pagitan ng Pilipinas at US katulad na lamang ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty na yumuyurak sa pambansang soberanya ng Pilipinas.

Tinuligsa nila ang “all-out war” ng imperyalismong US sa anyo ng umiiral na 800 base militar sa buong mundo at ng alyansang NATO na kinakasangkapan para sa industriyang militar ng US.

“Nagdurusa ang mamamayan ng Sri Lanka, Malaysia, Yemen, Palestine, Haiti, Palestine hanggang Afghanistan, Ukraine, Cuba at Venezuela dahil sa brutal na mga epekto ng hybrid na gera ng US mula sa mga sangsyon, ekonomikong terorismo, gera sa impormasyon at pakikidigmang militar,” saad sa pahayag.

Binigyang-diin ng mga lumahok sa protesta na walang ibang layunin ang pagpunta at pakikipagpulong ni Blinken kay Marcos kundi “pagpapalakas sa hindi pantay at taksil na mga kasunduang RP-US.” Palulubhain nito ang gerang kontra-insurhensya ng rehimeng Marcos II, anila.

AB: Mga grupong anti-imperyalista, nagprotesta sa Mendiola sa pagdating ni Blinken