Mga grupong pambansa-demokratiko, magrarali sa embahada ng US sa anibersaryo ng gerang Pilipino-Amerikano

Inianunsyo ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang plano nitong magsagawa ng isang rali sa embahada ng US sa Maynila sa darating na Pebrero 4 bilang paggunita sa ika-125 anibersaryo ng gerang Pilipino-Amerikano. Ayon sa grupo, ang digmaan ay isang “brutal na gera para sakupin ang Pilipinas sa ngalan ng mga interes ng imperyalistang US.”

Tinatayang 20,000 sundalong Pilipino ang napatay, at higit 200,000 sibilyang Pilipino ang pinaslang ng mga kolonyal na sundalong Amerikano, habang mahigit isang milyon ang nasawi dahil sa gutom at sakit na idinulot ng gera.

“Ang gerang Pilipino-Amerikano ay pagsusubok noon ng US sa doktrinang kontra-insurhensya nito na patuloy pa ring ginagamit hanggang sa kasalukuyan laban sa mga kilusang pambansang pagpapalaya sa buong daigdig, kabilang na ang Pilipinas,” ayon sa pahayag ng Bayan.

Anang grupo, dapat patuloy na batikusin ang US, hindi lamang sa nagpapatuloy na paghingi ng hustisya, kundi dahil matapos ang higit isang siglo, patuloy ang banta ng panggegera ng US. Sinusuportahan nito sa kasalukuyan ang kampanya ng pagdurog at henosidyo laban sa mamamayang Palestino ng Zionistang Israel sa Gaza, habang nang-uupat ng gera sa East Asia sa pagpapakat ng mga tropang militar sa naturang rehiyon.

“Interesado lamang ang US sa walang-tigil na mga gera para isulong ang hegemonya nito,” pagdidiin ng Bayan. Malinaw na malinaw umano na ang imperyalistang US ang pasakit sa buong mundo hanggang sa kasalukuyan. “Hindi ito kaibigan ng mamamayang Pilipino,” giit ng grupo.

Dadalhin ng Bayan at mga grupong pambansa-demokratiko sa embahada ng US ang mga panawagan nito para ihinto ang mga gerang pinangungunahan ng US at henosidyo; palayasin ang tropang Amerikano at base militar nito sa Pilipinas; at hustisya para sa mamamayang Palestino.

AB: Mga grupong pambansa-demokratiko, magrarali sa embahada ng US sa anibersaryo ng gerang Pilipino-Amerikano