Mga huwes na naglabas ng mga kwestyunableng search warrant, pinadidiskwalipika sa mas mataas na pusisyon

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagtungo sa Korte Suprema ang mga demokratikong grupo at grupo sa karapatang-tao kahapon, Hunyo 5, para ipanawagan na idiskwalipika ang mga huwes na sina Cecilyn Burgos-Villavert at Jason Zapanta sa mga pusisyon sa nakatataas na korte. Ang dalawa ay kasalukuyang huwes ng mga regional trial court. Kilala sila sa paglalabas ng kwestyunableng mandamyento o search warrant na ginamit sa mga kaso ng pulitikal na pamamaslang at pang-aaresto.

Ang upisina ni Villavert, sa partikular, ay binansagang “pabrika ng mga search warrant” na ginamit ng militar at pulis laban sa higit 76 na aktibista mula 2018 hanggang 2020. Si Zapanta, sa kabilang banda, ay naglabas sa dalawang search warrant na ginamit laban sa 24 na indibidwal sa Southern Tagalog noong Marso 2021. Ang koordinadong pananalakay na bunsod ng mga warrant na ito ay nagresulta sa pagpaslang sa siyam na aktibista sa tinaguriang “Bloody Sunday.”

“Mariin naming tinututulan ang kandidatura ni Judge Cecilyn Burgos Villavert sa mga pusisyong tulad ng Associate Justice of the Court of Appeals o Associate Justice of the Sandiganbayan. Hindi siya naangkop sa anumang mataas na pusisyong hudisyal dahil sa track record niya sa paglabag sa mga karapatang-tao at sa pakikipagsabwatan niya sa rehimeng Duterte sa pang-aatake sa mga aktibista,” ayon kay Rep. Ferdinand Gaite, dating kinatawan ng Bayan Muna. Inabuso ni Villavert ang kanyang kapangyarihan bilang huwes, lalupa’t marami sa mga kasong isinampa batay sa inilabas niyang mga search warrant ay ibinasura rin ng korte, aniya.

Samantala, nagpadala ng sulat ang grupong Kapatid sa Judicial and Bar Council para ipaabot ang “mariing oposisyon” ng grupo ng nominasyon at pagtatalaga sa dalawang huwes sa anumang nakatataas na pwesto.

Kabilang sa mga kaso na resulta ng minanupakturang search warrant mula kay Villavert ang iligal na pang-aaresto at detensyon sa NDFP consultant na si Vicente Ladlad, at kanyang mga kasama na sina Alberto Villamor at Virginia Villamor.

“Ang panunungkulan ni Judge Viilavert bilang exectuve judge sa Quezon City ay maihahalintulad sa isang hudisyal na masaker, kung saan naging nakamumuhing larangan ng pang-aapi ng estado ang institusyon ng hudikatura,” ayon sa grupo. Isa sa mga kasong ito ang pag-aresto at pagkulong kay Reina Mae Nasino, na nagresulta sa pagkakait ng kanyang mga karapatan at pagkamatay ng kanyang sanggol na si River.

“Ang mga hudisyal na desisyon ni Judge Burgos-Villavert..ay nagbabalewala sa mga pundamental na karapatan at dignidad ng mga indibidwal,” ayon sa grupo. Nagresulta ang kanyang mga aksyon sa di kinakailangang pagdurusa at pagkawala ng isang inosenteng buhay, anito.

AB: Mga huwes na naglabas ng mga kwestyunableng search warrant, pinadidiskwalipika sa mas mataas na pusisyon