Mga inhinyero, mangingisda, nanawagan ng taas-sahod

Sa darating na Nobyembre 30, kasama ang mga inhinyerong Pilipino sa mga manggagawang mananawagan ng pagpapataas ng sahod, laluna para sa mga bagong gradweyt na engineering.

Ayon sa Pro-People Engineers and Leaders (PROPEL), organisasyon ng mga inhinyero, nasa ₱16,000 hanggang ₱22,000 lamang ang sahod ng isang bagong inhinyero sa National Capital Region, at ₱10,000 hanggang ₱15,000 para sa mga bagong inhinyero sa labas ng pambansang kabisera.

“Halos walang natitira sa mga inhinyero matapos iawas ang ginagastos sa pinakabatayang pangangailangan tulad ng pabahay, yutilidad, transportasyon, rekisitong buwanang kontribusyon,” ayon kay JA Montalban, tagapagsalita ng grupo, sa isang panayam sa isang dyaryo noong Nobyembre 28. Ito ay sa kabila nang pinagtatrabaho ang mga inhinyero nang lampas sa kanilang kapasidad at job description, mahahabang oras ng paggawa at di ligtas na mga kundisyon sa paggawa.

Ayon sa grupo, aabot sa 10 taon ng pagtatrabaho bago matumbasan ng isang inhinyero ang ginastos para sa kanyang edukasyon. Nasa ₱400,000 hanggang ₱1 milyon ang gastos sa edukasyon para makapagtapos ng kursong engineering.

Ang barat na pasahod sa mga Pilipinong inhinyero ang nagtutulak sa kanila na mangibang-bansa, na nagreresulta naman sa kasalatan ng kanilang kasanayan sa loob ng bansa. Pangalawa ang mga inhinyero sa pinakamaraming nangingibang-bansa sa mga manggagawang nasa larangan ng syensya at teknolohiya, kasunod sa mga nars at komadrona.

“Panahon na para iparating ng mga inhinyero ang kanilang opinyon at makiisa sa panawagan para sa sustantibong pagtaas ng sahod at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin,” ani Montalban.

Samantala, nakiisa ang mga mangingisda sa ilalim ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (PAMALAKAYA-Pilipinas) sa panawagan para sa nakabubuhay na sahod at para sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin.

“Kahit hindi sahuran ang karamihan sa mga mangingisda, makikinabang kami sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa dahil tataas din ang kanilang kakayahang bilhin ang produkto naming isda,” ayon sa grupo.

AB: Mga inhinyero, mangingisda, nanawagan ng taas-sahod