Mga katutubo nagprotesta sa ika-25 taon ng IPRA

,

Nagrali ang iba’t ibang grupo ng pambansang minorya at kanilang mga tagasuporta sa tanggapan ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) sa Quezon City kahapon kasabay ng ika-25 taon ng pagsasabatas ng Indigenous Peoples’ Rights Act (IPRA).

Lumahok sa protesta ang Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (Katribu), Sandugo – Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination, BAI Indigenous Women’s Network, Katribu Youth, TABAK – Tunay na Alyansa ng Bayan Alay sa Katutubo, Moro-Christian Peoples Alliance, at International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation.

Giit nila na dapat buwagin na ang NCIP at patalsikin sa pwesto ang chairman nito na si Ret. Maj. Allen Capuyan. Ang NCIP ay binuo sa ilalim ng batas na IPRA, na ginagamit na kasangkapan ng estado para lalupang patindihin ang pambansang pang-aapi na kanila.

Ayon sa Katribu, dapat nang wakasan ang “panlilinlang at pagkaipokritko” ng NCIP. Anila, mas marami pang naidulot na pinsala ang ahensya sa mga komunidad ng mga katutubo kaysa naitulong sa mga ito.

“Imbes na patatagin ang mga komunidad ng katutubo para protektahan ang aming lupang ninuno at aming pamumuhay, hinawan ng NCIP ang daan para sa mapanirang mga proyekto ng gubyerno at negosyo na sumisira sa aming mga lupa at rekurso,” daing ng mga katutubo.

Ibinahagi nilang halimbawa ang pagmaniobra ng NCIP para makakuha ang pinaborang mga burgesya at burukrata ng free prior informed consent (FPIC) at bigyang daan ang mga pribadong korporasyon at negosyo na kamkamin ang lupang ninuno.

Kabilang sa mga ito ang New Centennial Watersource – Kaliwa Dam Project na lubhang makasisira sa mga komunidad ng katutubong Dumagat at wawasak sa kanilang buhay at kabuhayan. “Isinagawa ng NCIP ang konsultasyon at botohan [para sa Kaliwa Dam] sa hanay lamang ng hinirang nilang mga kinatawan ng Dumagat,” ayon sa Katribu.

Dismayado rin ang Katribu sa pakikipagsabwatan ng NCIP sa National Task Force-Elcac para siraan at buwagin ang pagkakaisa ng mga pambansang minorya. Sangkot din ang ahensya sa pagpapasara ng ilampung paaralang Lumad na itinayo ng mga lokal na komunidad sa Mindanao.

“Naniniwala kami na ang mismong pagkakatatag ng NCIP bialng institusyon ay nagresulta sa pagkawasak at paghihiwa-hiwalay sa mga komunidad ng katutubo. Kaya dapat lang itong buwagin,” paninindigan ng Katribu.

Panawagan ng grupo at ng mga kasama nilang nagprotesta ang pagkakaisa sa hanay ng mga pambansang minorya. “Magkaisa tayo para isulong ang pakikibaka para sa sariling pagpapasya. Walang institusyon o sinuman ang makabubuwag sa atin. Ang ating natatanging pag-iral ay parating kadugtong ng ating pakikibaka para sa lupang ninuno,” ayon sa Katribu.

AB: Mga katutubo nagprotesta sa ika-25 taon ng IPRA