Mga kawaning gwardya sa UP, nagkamit ng panimulang tagumpay

Inianunsyo ng administrasyon ng University of the Philippines-Diliman noong Hulyo 29 ang pagbabasura nito ng pinirmahang kontrata sa FEMJEG Security Agency, ang labor agency na agsuplay ng mga gwardya sa unibersidad. Nasangkot sa anomalya ang naturang ahensya matapos nitong sisantehin ang mahigit 100 gwardya na nagtatrabaho sa unibersidad bago igawad ng UP ang kontrata.

Dagdag sa di makatarungang tanggalan, reklamo ng mga gwardya ang pagkaantala ng sobrang barat nilang sweldo sa ilalim ng FEMJEG. Anila, kung pagbabatayan ang tamang pagpapasahod, dapat makatanggap sila ng ₱970, kasama ang night differential sa pagtatrabaho ng 12 oras.

Pero sa 12 oras na kanilang pagbabantay, ₱570 lamang ang ipapasahod sa kanila. Wala na nga sa oras, adelantado pa ang kanilang sweldo. Halos 57 araw o dalawang buwan na silang hindi sinasahuran ng agency. Wala rin silang mga benepisyo. Pinagbantaan pa silang tatanggalin sa trabaho kung magreklamo sila sa Department of Labor and Employment.

Dahil sa mga batayang ito, nakiisa na rin ang mga gwardyang kinuha ng agency na makiisa sa piket ng Samahan ng Nagkakaisang Security Guards ng UP Diliman (SNSG UPD), samahan ng mga iligal na tinanggal na kawaning security guards ng UP na halos dalawang dekada nang nagseserbisyo sa unibersidad.

Ayon sa SNSG UPD, takot ang FEMJEG sa mga maka-manggagawang grupo dahil sa dami ng mga paglabag nito sa mga batas sa paggawa. Para sa kanila, inisyal na tagumpay ang terminasyon ng kontrata at patuloy ang panawagan sa administarsyon ng UP na direkta silang iempleyo bilang mga regular na kawani.

AB: Mga kawaning gwardya sa UP, nagkamit ng panimulang tagumpay