Mga komunidad sa Abra, walang patumanggang binomba ng AFP

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi bababa sa 22 bomba ang inihulog ng mga drone at helikopter ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga komunidad sa Abra sa loob lamang ng tatlong araw mula Pebrero 25 hanggang Pebrero 27. Sinundan ito ng panganganyon at pang-iistraping ng mga sundalo na tumama malapit sa mga palaisdaan, pastuhan at taniman ng mga residente.

Ayon sa mga sundalo at pulis, isinagawa nito ang pambobomba kasunod ng sinasabi nitong isang engkwentro laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Abra. Binomba ng AFP ang hangganan ng Barangay Bazar, Sallapadan at Barangay Bulbulala, Licuan-Baay noong Pebrero 25 at 26.

Sa impormasyon ng BHB-Abra, gumamit ang AFP ng dalawang drone, dalawang attack helicopter at 105 howitzer. Sinimulan nito ang pambobomba noong madaling araw ng Pebrero 25 kung saan hindi bababa sa 10 bomba ang inihulog at libu-libong bala ng kalibre .50 ang inubos sa pagraratrat ng masinggan. Apat na bala ng kanyon din ang pinakawalan ng mga howitzer.

Noong Pebrero 27, 12 bomba ang inihulog ng mga attack helicopter ng AFP. Bukod dito, ilang gabing nagambala ang mamamayan sa tunog ng mga helikopter at drone na nagpaikut-ikot sa nasabing lugar.

Para pigilan ang mamamayan na isiwalat ang katotohanan sa pambobomba, pinagbawalan ng AFP na papasukin ang sinuman, kahit ang lokal na pulis sa erya na kanilang binomba.

Labis ang galit at reklamo ng mga residente sa kampanyang pambobomba ng AFP na kanilang ipinabatid sa mga mensaheng ipinadala sa lokal na istasyon ng radyo. Iginiit nila sa mga text na itigil na ang operasyon ng berdugong militar, lalo’t hinahabol ng mamamayan ang pagtatanim ng palay.

Kakambal ang pinatinding operasyong militar ng ekplorasyon para sa pagmimina ng tanso sa Abra. Nakahimpil mula pa Enero ang AFP sa Barangay Ud-uddiao, Sallapadan na nagsisilbing pwersang panseguridad ng mga tauhan ng isang kumpanyang naghahanap ng miminahing tanso sa prubinsya. Umikot ang mga tauhan ng kumpanya sa mga ilog at bulubundukin ng Barangay Ud-uddiao at Bazar upang kumuha ng mga sampol ng lupa at tubig. Nagpalipad sila ng drone hanggang katabing bayan ng Daguioman.

AB: Mga komunidad sa Abra, walang patumanggang binomba ng AFP