Mga magbubukid, nagprotesta sa ika-36 anibersaryo ng bogus na CARP

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagpiket-protesta ang mga progresibong organisasyon ng mga magbubukid, mangingisda at tagapagtaguyod ng karapatan sa lupa kahapon, Hunyo 10, sa harap ng pambansang tanggapan ng Department of Agrarian Reform (DAR) sa Quezon City. Itinaon nila ang pagkilos sa paggunita sa ika-36 anibersaryo ng bogus na Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Pinangunahan ito ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP).

Kinundena ng masang magsasaka ang huwad na reporma sa lupa na nagpalala sa kawalan at kakulangan ng lupa at kabuhayan sa kanayunan. Ayon sa KMP, bigo ang CARP na ipamahagi ang ilampung libong ektarya ng lupang sakahan sa buong bansa. Ito ang maituturing na pinakamatagal, pinakamagastos, at pinakamapanupil na reporma sa lupa na isinabatas ng gubyerno ng Pilipinas.

Lumahok sa protesta ang mga magsasaka mula sa Bulacan na biktima ng bogus na CARP. Ilan sa kanila ay mula sa mga bayan ng San Mateo at Norzagaray na pinalayas sa kanilang lupang sakahan noong 2018. Nakiisa rin ang mga magbubukid mula sa San Jose del Monte City na inaagawan ng lupa ng mga panginoong maylupa at malalaking developer na iniiba ang gamit ng lupang sakahan. Inikutan ng mga kumpanya at pamilyang ito ang CARP at mga patakaran ng DAR para kamkamin ang mga lupa.

Binatikos rin nila ang sinasabi ng DAR at Malacañang na target na pamamagahi ng 100,000 Certificates of Land Ownership Awards (CLOA) ngayong 2024. Nagbuladas pa si Marcos na nakapamahagi na ang kanyang rehimen ng 70,000 CLOA noong 2023.

Sa karanasan ng mga magsasaka sa Palawan, “photo ops” o panlitrato lamang ang naganap na pamamahagi sa kanila ng CLOA noong Abril. Ang mga CLOA na ipinamahagi ay hindi nakapangalan sa mga binigyan nito. Hindi rin mismo ang lupang kanilang sinasaka ang nakalagay sa papel na ipinamahagi. Mas malala, “recycle” o inulit lamang ang pamamahagi dahil matagal nang may hawak na CLOA ang mga magsasakang pinadalo.

Estilong “hakot” ang ginawa ng DAR para sa palabas na pamamahagi. Sinagot lahat ng kagawaran ang gastusin ng palabas, kabilang ang balikang pamasahe ng mga “benepisyaryo” na nanggaling pa sa malalayong munisipalidad. Baha rin ang pagkain at meryenda. Namahagi pa rito ng mga t-shirt na may nakatatak na “Sariling Lupa para sa Bagong Bukas na Masagana” na may mga mukha ni Ferdinand Marcos Jr.

“Ang pamamahagi ng CLOA ay pamamahagi lamang ng kapirasong papel habang ang malinaw at totoo—walang tunay na reporma sa lupa sa bansa. Nagdarahop pa rin ang mahihirap at walang lupa ang mga magsasaka,” ayon sa KMP.

Kaakibat ng lahat ng pahirap na ito, dumaranas ang masang magsasaka ng panggigipit at karahasan mula sa militar, pulis at National Task Force-Elcac dahil sa kanilang paglaban at pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at kanilang mga karapatan.

AB: Mga magbubukid, nagprotesta sa ika-36 anibersaryo ng bogus na CARP