Mga magsasaka, pinalayas ng gubernador ng Masbate

Pinalayas ng gubernador ng Masbate na si Antonio Kho ang lagpas 100 magsasaka sa kanilang lupa noong pangatlong linggo ng Oktubre. Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Masbate, pagtaksil ang pagtalikod ni Kho sa interes ng mga magbubukid sa pagpapahintulot niya sa patuloy na pag-iral ng mala-batas militar sa Masbate at pinangunahan ang pangangamkam ng lupa mula sa mga magsasaka.

“Mula nang maluklok sa kapangyarihan si Gov. Kho ay walang kaparis na atakeng militar at pagpapatupad ng mga neo-liberal na programa at proyekto ang dinanas ng mga Masbatenyo lalo na ang mga maralitang magsasaka,” ayon sa KMM. “Walang paggalang sa lehitimong karapatan ng mga magsasakang ilang dekada nang nagbubungkal at nagpaunlad sa mga lupaing agrikultural ng probinsya.”

Ang tinutukoy na lupa ay ang 1,807 ektaryang Lupang Pecson kung saan 550 ektarya ay mga sakahan habang ang iba ay kinatergoryang pastuhan ng lagpas 100 magsasaka. Matatagpuan ito sa bayan ng Cawayan sa isla. Karamihan ng mga pinalayas na magsasaka ay nagsasaka sa dalawang barangay, sa Cabungahan at Calapayan.

Napasakamay ni Gov. Kho ang lupa matapos niya bilhin ito sa pamilyang Pecson noong 2002. Bago nito, inagaw ang naturang lupa mula sa mga magsasaka nang ipaklasipika ng noo’y nasa Bureau of Forestry nilang kaanak ang lupa bilang pang-agrikultura. Mula pa dekada 1940 pa hinawan, binubungkal at pinaunlad ng mga magsasaka ang lupa. Sa pagsasalin-salin ng pagmamay-ari nito, naisantabi ang mga magsasakang pangunahing may karapatan sa lupa.

Hungkag ang mga reporma sa lupa na ipinatupad sa lugar. Sa halip na tamasain ng mga magsasaka ang kanilang karapatan sa lupa, lalong pinag-ibayo ng magkakasunod na mga rehimen ang pangangamkam sa lupa ng mga panginoong maylupa, malalaking burukrata at lokal at dayuhang negosyo. Kasabwat mismo ang gubernador ng isla sa Filminera Mining Corporation na nagsasagawa/nag-ooperasyon ng “open pit mining” sa Masbate at sa proyektong eko-turismo na EMPARK.

“Nawalan ng kabuhayan ang mga pamilyang magsasaka sa lupaing Pecson matapos na marahas na palayasin ng mga sundalo at ng armadong gang ni Gov. Kho na pinamumunuan ng Brgy. Captain Adriel Boyet Besana,” ayon sa KMM. Anito, samutsaring paraan ang ginawa ni Ong at kanyang mga alipures para takutin at palayasin ang mga magsasaka. Ulat ng grupo, kasalukuyang binabakuran at binabantayan ng military ang lupain laban sa mga magsasakang nagnanais na maani man lamang ang kanilang mga naitanim.

“Malakas ang loob at makapangyarihan si Gov. Kho na dambungin ang yaman ng Masbate dahil nga naman amo niya si Marcos Jr,” ayon sa KMM. Hamon nila na pakinggan sila ng gubernador at ipamahagi na sa mga magsasaka ang buong Lupang Pecson.

AB: Mga magsasaka, pinalayas ng gubernador ng Masbate