Mga manggagawa sa Regent Foods, nagprotesta

Nagprotesta sa harap ng pabrika ng Regent Foods ang mga manggagawa nito noong Lunes, Oktubre 17, para iprotesta ang pagtanggi ng kumpanya na ibalik sa trabaho ang tinanggal nitong mga manggagawa noong 2019 at ibigay sa kanila ang kanilang back wages (utang na sahod). Ipinag-utos ng Department of Labor and Employment ang gayong pagpapabalik sa mga manggagawa noon pang Marso 25. Pinangunahan ang pagkilos ng Regent Food Workers Union (RFWU) at Unyon ng Mangagawa sa Regent Food Corps (RFWU).

Nagkasa ng welga ang mahigit 500 manggagawa ng Regent Foods sa Pasig City at Taguig City noong 2019 para labanan ang harasment, pang-aabuso at ibang di makatarungang kalakaran ng kumpanya at mga tangka nitong buwagin ang kanilang unyon. Inireklamo din nila ang barat na pasahod, kakarampot na benepisyo at pagtangging gawing regular ang mga manggagawa kahit ang iba ay 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi ginalang ng mga may-ari ng kumpanya ang nagdaang mga CBA, at tumanggi itong kilalanin ang noo’y bagong unyon ng kumpanya.

Noong Nobyembre 9, 2019, marahas na binuwag ng maneydsment ang welga at ikinulong ang 21 myembro ng RFWU at 2 kasapi ng Defend Jobs Philippines. Pinagpyansa sila ng mahigit isang milyong piso para makalaya. Nananawagan noon ang unyon at kanilang mga tagasuporta na iboykot ang mga produkto ng Regent Foods.

Nagmamanupaktura ang Regent Foods ng samutsaring tsitsirya na may tatak na Snacku, Cheese Ring, Tempura, Sweet Corn, Cheese Ball, Labzter, Custard Cake at iba pa. Pinagmamay-ari ito nina Irwin at Susan See.

AB: Mga manggagawa sa Regent Foods, nagprotesta