Mga manggagawa sa Southern Tagalog, nagprotesta para sa sahod at kabuhayan sa Laguna

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inilunsad ng mga manggagawa sa Southern Tagalog, sa pangunguna ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (Pamantik-KMU), ang karaban at protesta sa iba’t ibang ahensya ng paggawa ng gubyerno noong Pebrero 5 sa Laguna.

Anang grupo, pagsisimula ito ng kanilang kampanya para sa paggunita sa Araw ng Paggawa sa Mayo 1. Inirehistro nila ang panawagan para sa makabuluhang dagdag na sahod, seguridad sa trabaho, at karapatan sa pag-uunyon.

Kinalampag nila ang mga upisina ng Department of Labor and Employment, Regional Tripartite Wages and Productivity Boards (RTWPB) at National Labor Relations Commission sa Laguna. Siningil nila ang RTWPB sa kakarampot na pagtataas ng sahod noong nakaraang taon (₱35-₱50). Batid umano ng mga manggagawa na hindi ito sapat sapagkat patuloy na sumisirit ang presyo ng mga pangunahing bilihin lalo na ang bigas.

Tinatayang nasa ₱1,112 ang halaga ng arawang nakabubuhay na sahod sa Region IV-A ayon sa Ibon Foundation. Malayo ito sa kasalukuyang ₱435.00 hanggag ₱520.00 na arawang minimum.

Binatikos din mga manggagawa ang pagbalewala ng rehimeng Marcos sa panawagan nila at imbes ay inuuna pa ang pagsusulong ng charter change na makasasama sa bansa at masang manggagawa. “Hindi ang pahirap na charter change ni Marcos ang kailangan ng mamamayan kundi ang libreng edukasyon, lupa sa mga magsasaka, libreng pabahay at nakabubuhay na sahod, kasiguraduhan sa trabaho,” ayon sa Pamantik-KMU.

AB: Mga manggagawa sa Southern Tagalog, nagprotesta para sa sahod at kabuhayan sa Laguna