Mga manggagawang bukid sa tubuhan ng Batangas, nagprotesta sa DOLE

,
This article is available in English

Nagprotesta sa pambansang upisina ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Intramuros, Manila ang mga manggagawang bukid mula sa Batangas, sa pangunguna ng Sugarfolks’ Unity for Genuine Agricultural Reform (SUGAR)- Batangas, noong Abril 26.

Inihapag nila sa kagawaran ang kanilang mga hinaing tulad ng mababang sahod, kakulangan ng benepisyo at subsidyo sa harap ng kinahaharap na mga suliranin sa tubuhan dulot ng El Niño. Siningil rin nila ang ahensya sa kainutilan nitong ipagtanggol ang mga manggagawang-bukid sa harap ng mga pag-atake at paglabag sa kanilang mga karapatan ng mga pwersa ng estado.

Sa datos ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA), pinakabarat ang arawang sahod na tinatanggap ng mga manggagawang-bukid sa tubuhan kung ikukumpara sa mababa nang minimum na sahod sa sektor ng agrikultura. Sa Region IV-A, kung saan nakapailalim ang Batangas, tinaya ng Ibon Foundation na kinakailangan ng ₱1,123 arawang sahod para mabuhay ang isang lima-kataong pamilya. Sa harap nito, nakapako sa ₱385-₱520 ang arawang sahod sa rehiyon batay sa huling pagtataas nito noong Setyembre 2023.

Binatikos ng mga manggagawang-bukid ang mababang pasahod, higit lalo ang hindi pare-parehong tinatanggap sa bawat prubinsya at bayan dahil sa itinatakdang rehiyunalisasyon ng sahod. Ayon sa kanila, hindi ito tama dahil pare-pareho lang naman ang presyo ng gastusin nila.

Ipinanawagan din ng SUGAR-Batangas ang sapat na mga benepisyo, subsidyo at proteksyon sa produksyon, lalo na sa panahon ngayon ng El Niño na tumapat pa sa panahon ng Tiempo Muerto na tumatagal nang hanggang apat na buwan. Hindi sapat ang nakatanggap nilang ₱7,000-₱10,000 na subsidyo mula sa gubyerno na pantulong sa kanila nang magsara ang Central Azucarera de Don Pedro Inc. (CADPI) noong ika-15 ng Disyembre, 2022.

Nagpahayag rin ng kahandaan ang mga magtutubo na lumahok sa mga pagkilos sa paggunita sa Pandaigdigang Araw sa Paggawa sa Mayo 1.

AB: Mga manggagawang bukid sa tubuhan ng Batangas, nagprotesta sa DOLE