Mga mangingisdang Pilipino, hindi magpapatinag sa banta ng pang-aaresto ng China

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi magpapatinag ang mga mangingisdang Pilipino sa banta ng China na aarestuhin sila at ikukulong nang 60 na araw kung maglalayag at mangingisda sila sa West Philippine Sea.

Ayon kay Joey Marabe, koordinator ng Pamalakaya sa Zambales, walang batayan ang bantang ito dahil walang pulitikal, istorikal at ligal na karapatan ang China sa West Philippine Sea. Kasama si Marabe sa mga naglayag noong Mayo 14 tungong Scarborough Shoal para maghatid ng suplay sa mga mangingisdang naroon.

“Hindi kinikilala ng mga Pilipinong mangingisda ang kautusan ng China na arestuhin ang mga itinuturing nitong dayuhan sa kinakamkam nilang karagatan,” pahayag ni Marabe. Nais panagutin ni Marabe ang China sa pagpasok sa teritoryong pandagat ng Pilipinas, iligal na pangingisda, reklamasyon at pagtatayo ng mga istrukturang militar, aniya.

Nananawagan siya sa marami pang patriyotikong organisasyon na ipagpatuloy ang pagtindig sa mga Pilipinong mangingisda na nasa harapan nang pagtataguyod ng pambansang soberanya at kasarinlan.

Itinakwil din ni Atty. Neri Colmenares, pinuno ng Bayan Muna, ang utos ng China ng pang-aaresto. Aniya, maaari lamang itong gawin ng China sa teritoryo nito, at hindi sa WPS, laluna sa mga erya na saklaw ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binalaan niya ang China na huwag itong gawin, dahil lalo lamang nitong patitindihin ang tensyon na maaaring humantong sa “hayag na banggaan” (open conflict) sa lugar.

Muling nanawagan si Atty. Colmenares sa gubyerno ng Pilipinas at iba pang gubyerno sa ASEAN na maghapag ng pinag-isang resolusyon sa United Nations para hingin ang interbensyon nito at itulak ang demilitarisasyon sa South China Sea.

“Lahat ng mga pasilidad militar sa SCS, kasama ang mga itinayo ng Pilipinas, China at Vietnam, ay dapat lansagin para bigyan-daan ang pagkakaroon ng mapayapang resolusyon sa sigalot,” aniya. Hinimok niya ang mga bansang biktima rin ng bullying ng China, tulad ng Vietnam at Malaysia, na makiisa sa Pilipinas at maghapag ng kani-kanilang kaso sa International Arbitral Tribunal para kontrahin ang tumitinding agresyon ng China sa rehiyon.

AB: Mga mangingisdang Pilipino, hindi magpapatinag sa banta ng pang-aaresto ng China