Mga mapang-upat na aktibidad ng US sa karagatan ng Pilipinas, binatikos ng mga mangingisda

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binatikos ng Pamalakaya ang isinagawa ng US na mga maniobrang pangkombat sa tinawag nitong multilateral maritime cooperative activity (MMCA) sa teritoryong dagat ng Pilipinas noong Abril 7. Liban sa Pilipinas at US, nilahukan ang mapang-upat na aktibidad ng mga barkong pandigma ng Australia at Japan. Bago nito, dalawa nang katulad na aktibidad ang isinagawa ng US, kasama ang mga pwersang nabal ng Pilipinas, sa bahagi ng West Philippine Sea sa Mindoro at Palawan.

Sinaklaw ng mga aktibidad ang tradisyunal na mga pangisdaan ng mangingisdang Pilipino.

“Ang mangingisdang Pilipino na naman ang sasalo sa ganting-hakbang ng China laban sa mga probokatibong naval drill (ng US) kasama ang ibang bansa,” ayon kay Fernando Hicap, pambansang pangulo ng grupo.

Aniya, hindi napigilan ng presensya ng mga dayuhan tropa ang panggigipit ng China sa mga mangingisda sa nakaraan. Sa halip, lalupa nitong inengganyo ang dagdag na mga pwersang Chinese.

Kinwestyon ng Pamalakaya ang interes ng rehimeng Marcos sa mga aktibidad ng US na nang-uupat ng gera, gayong mas kailangan nitong itulak ang China na umalis sa teritoryong dagat ng Pilipinas.

Kinundena rin ng Gabriela ang pagsasagawa ng US at mga kaalyado nito ng mapanulsol na aktibidad sa Pilipinas, at tinawag itong panghihimasok sa internal na sigalot ng Pilipinas sa China. Tulad sa Pamalakaya, nakikita ng Gabriela na pinapaigting lamang ng aktibidad ang tensyon sa South China Sea.

“Hindi lamang banta sa ating teritoryal na integridad ang presensya ng dayuhang mga pwersang militar sa West Philippine Sea, isinasapanganib din nito ang kaligtasan at kabuhayan ng lokal na mga komunidad at mangigisda,” anito.

Tiyak ang pag-arangkada ng tensyon ngayong Abril dulot na patong-patong na mga wargame na iniskedyul ng US sa Pilipinas. Sa Abril 18, sisimulan nito ang Cope Thunder. Sa Abril 22, sisimulan naman ang Balikatan sa Palawan at Batanes.

Bago ang MMCA, tatlong “maritime cooperative activity” na ang inilunsad ng US sa Palawan at Mindoro, kasama ang mga pwersang nabal ng AFP. Pinakahuli nito ang inilunsad noong Pebrero 9, kung saan magsabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar at USS Gabrielle Giffords. Parehong may lulang mga helikopter ang dalawang barko na ginamit rin sa mga maniobrang militar.

AB: Mga mapang-upat na aktibidad ng US sa karagatan ng Pilipinas, binatikos ng mga mangingisda