Mga paglabag sa karapatang-tao sa Pilipinas, muling idinulog sa UNHRC

,

Muling inihapag ng iba’t ibang mga grupo ang talaan ng mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa Pilipinas sa nagdaang mga buwan sa ika-53 pulong ng United Nations Human Rights Council (UNHRC). Nagpunta ang mga kinatawan ng Philippine Universal Periodic Review (UPR) Watch sa Geneva, Switzerland noong Hulyo 1 para makipagdayalogo sa mga Special Rapporteur ng UNHRC.

Kabilang sa lumahok sa dayalogo ang Center for Environmental Concerns, Coalition for People’s Right to Health, Council for Health and Development, IBON Foundation, Kilusang Mayo Uno, at National Union of Peoples’ Lawyers. Inihayag nila sa mga special rapporteur ang mga isyung kinaharap ng mga Pilipino tulad ng pisikal at mental na kalusugan, pagtataguyod at pangangalaga sa karapatang-tao sa konteksto ng climate change at ang independesya ng mga huwes at abugado sa bansa.

Kabilang din sa tinalakay ng mga grupo ang mga kaso ng sapilitang pagkawala o desaparesido sa Pilipinas, ekstra-hudisyal, sadya at arbtiraryong mga pagpatay, kalayaan sa mapayapang pagtitipon at asosasyon, at iba pang mga batayang karapatang-tao.

“Lampas sa mga palabas at retorika ng administrasyong Marcos Jr, muli kaming dumudulog sa UN para papanagutin ang nasa kapangyarihan,” ayon kay NUPL chairperson at co-head ng delegasyon na si Atty. Edre Olalia.

Isang taon na sa poder ang rehimeng Marcos Jr at tatlong buwan mula nang tanggapin ng gubyerno ng Pilipinas ang piling mga rekomendasyon ng mga kasapi ng UN matapos isagawa ang ika-4 na Cycle ng UPR.

Sa panahong ito, ayon sa mga delegado, walang naging pag-usad sa pagtugon sa mga paglabag sa sibil at pampulitikang karapatan sa bansa. Inihayag din ng delegasyon ang matagal nang mga suliranin tulad ng mababang sahod at seguridad sa trabaho, walang katiyakan at delikadong trabaho, kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay, malubhang kalusugan at pangit na mga serbisyo, at mga susing usapin sa kalikasan at climate change.

Ayon kay Atty. Olalia, ang mga pang-aatakeng kinakaharap ng iba’t ibang sektor sa Pilipinas ay “nagtutulak sa kanila na walang-pagod na ipahayag ang hinaing sa internasyunal na komunidad at hilingin na bigyang pansin nila ang mga kundisyong lumalabag sa mga balangkas ng karapatang-tao at nagpapahintulot na umiral ang inhustisya” sa bansa.

AB: Mga paglabag sa karapatang-tao sa Pilipinas, muling idinulog sa UNHRC