Mga pasistang pulis sa Southern Panay, binigwasan ng BHB

Iniulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Southern Panay ang mga armadong aksyong inilunsad nito sa nagdaang mga buwan laban sa pasista at salot na mga pwersa ng pulis at militar sa timog na bahagi ng isla. Ayon sa yunit, sagot ang mga ito sa matinding militarisasyon at walang puknat na pananalasa ng militar at pulis sa buhay at kabuhayan ng masang magsasaka at katutubo.

Pinaputukan ng yunit ng BHB ang detatsment ng 2nd Platoon, 1st Iloilo Mobile Company ng Philippine National Police sa Barangay Mayang, Tubungan, Iloilo, bandang alas-10:00 ng gabi noong Pebrero 1. Bago nito, pinaputukan rin ng BHB-Southern Panay ang detatsment ng CAFGU sa Barangay Tubudan, San Remegio, Antique noong Enero 28.

Samantala, noong Disyembre 11, 2022, inambus ng BHB ang pinagsanib na pwersa ng San Remegio Municipal Police Station at Antique Mobile Force na nag-ooperasyon sa Barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Dalawang pulis ang nasugatan sa naturang ambus.

Sa mga opensibang ito, pilit itinatago ng estado ang kanilang mga pagkatalo. Nagpakalat sila ng maling mga impormasyon para lamang itago ang mga kabiguan.

Paliwanag ni Ka Aristson Remus, tagapagsalita ng BHB-Southern Panay, “…sagot ito sa matinding militarisasyon at walang puknat na combat clearing, strike at civil military operations ng AFP at PNP sa kanayunan sa implementasyon ng proyekto at programa ng NTF-Elcac at ng Retooled Community Support Program. Ang pagpapatupad nitong programa ay nagdulot ng laganap na paglabag ng karapatang-tao.”

Ayon pa kay Ka Ariston, “pilit na pinapasurender ang masang magsasaka at pina-aamin na kasapi ng NPA, myembro ng rebolusyunaryong organisasyon kung di man mga taga-suporta na kilusan para kwartahan at gawing gatasan sa pamamagitan ng programang E-CLIP.”

Dagdag pa niya, tinatakot ang mga residente na kakasuhan ng paglabag sa Anti-Terror Act at ikukulong ng 12 taon. Isinalaysay din ni Ka Ariston ang labag sa internasyunal na makataong batas na okupahin ang mga sibilyang imprastruktura at lugar tulad ng mga plaza, health center, daycare, simbahan at mga kabahayan ng mga residente.

Liban sa nakaliligalig na presensya, kinukubabawan din ng militar ang mga sibilyang awtoridad hanggang sa antas-barangay. Pinipresyur nila ang mga ito na ideklarang persona non grata ang hukbong bayan at magsalita laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Sa harap ng mga ito, determinado ang BHB na ipagtanggol ang buhay at kabuhayan ng masa sa Southern Panay. Salaysay ni Ka Ariston, “tungkulin ng NPA na ipagtanggol ang masa laban sa matinding pang-aapi at pagsasamantala ng naghaharing sistema. Tungkulin rin nito na pukawin, organisahin at pakilusin ang uring anakpawis na depensahan ang sarili laban sa militarisasyon at pasismo ng estado.”

AB: Mga pasistang pulis sa Southern Panay, binigwasan ng BHB