Mga residente ng pabahay sa Pandi, nagkamit ng serbisyong patubig

Ipinagdiwang ng grupong Kadamay ang pagdaloy ng tubig sa BFP Pabahay sa Pandi, Bulacan. Binati nito ang mga residente na walang kapaguran at sama-samang ipinaglaban ang kanilang karapatan sa batayang serbisyong panlipunan.

“Matapos ang anim na taon ng paghihintay, nakamit na rin sa wakas ng mga taga BFP Pabahay sa Pandi, Bulacan ang kanilang hiling na serbisyong patubig,” pahayag ng grupo noong Mayo 6. Taong 2017 nang unang manirahan ang mga residente sa BFP Pabahay, at mula noon ay kalbaryo na ng mga tao ang kawalan ng serbisyo sa tubig, anito,

Pahayag ng Kadamay, karaniwang problema sa mga pampublikong pabahay ang kawalan ng batayang mga serbiyo tulad ng tubig at kuryente. Dahil dito, napipilitan ang mga residenteng maralita ng magbayad ng mas mataas sa regular na singil para makatagal sa kanilang mga bahay.

Ayon sa grupo, umaabot sa ₱500 ang binabayad ng karamihan at may ilan na umaabot ang kanilang bayarin sa ₱4,500 kada buwan sa ginawang negosyong batayang serbisyo. Giit ng mga residente, sakop ng pagkakaroon ng disenteng paninirahan, na karapatan ng lahat, ang sapat na akses sa tubig, kuryente, edukasyon at kabuhayan.

Kasabay nito, binweltahan ng Kadamay ang NTF-Elcac na matagal nang naninira sa organisasyon.

“Kalimitang pangako ng NTF-ELCAC sa mga hinikayat nilang sumapi sa kanila ang ibayong ginhawa, ngunit napatunayan ng mga taga-BFP Pabahay na hindi NTF-ELCAC ang maghahatid ng ginhawa at esensyal na serbisyo sa mga tao, kundi ang mga tao mismo na nagsasama-sama sa kabila ng mga banta at pananakot ng mga elemento ng pamahalaan,” anito.

AB: Mga residente ng pabahay sa Pandi, nagkamit ng serbisyong patubig