Mga sinisanteng manggagawa ng Jollibee sa US, nagprotesta

Nagprotesta ang sinisanteng mga manggagawa ng Jollibee Food Corporation sa restawran ng kumpanya sa Journal Square sa Jersey City, New Jersey, sa US noong Hulyo 6. Inilunsad nila ang pagkilos matapos magsumite ng reklamo sa US National Labor Relations Board noong nakaraang linggo at planong pagsumite ng sulat sa maneydsment ng Jollibee na tinanggihan ng kumpanya. Itinaboy sila ng mga pulis, kasabwat ng maneydsment, mula sa loob ng restawran.

Sa kanilang protesta at liham, iginiit ng mga manggagawa ang kagyat na pagbabalik sa kanila sa trabaho, pagbibigay ng sahod sa mga araw na tinanggal sila, paghingi ng kumpanya ng paumanhin sa mga manggagawang inabuso nito at pagkilala sa kanilang karapatang mag-organisa. Matapos ang programa, sinalubong ang mga manggagawa ng higit 50 mga tagasuporta sa labas ng restawran.

Ayon sa siyam na sinisanteng manggagawa, ang pagkilos ay bahagi ng kanilang kampanyang “Justice For Jollibee Workers.” Anila, tinanggal sila sa trabaho matapos mag-organisa para sa dagdag-sahod at maayos na kalagayan sa paggawa. Ang mga manggagawa ay nagpetisyon para sa kanilang mga hinaing at umani ng 90% suporta mula sa mga kapwa manggagawa ngunit bago pa maihapag sa maneydsment ay tinanggal na sila.

Itinaon nila ang pagkilos sa tinaguriang “National Fried Chicken Day,” isa sa pinakapatok na araw sa restawran na may kaakibat na dagdag na peligro sa trabaho at pang-aabuso sa mga manggagawa.

“Nakakadurog ng puso na makita ang pang-aabuso sa kapangyarihan at panunupil sa mga nangangahas tumindig para sa kung ano ang tama. (G)inagawa namin nang tama ang trabaho namin at ito ang matatanggap namin–sinisante sa trabaho dahil gusto namin ng mas maayos na mga kundisyon sa paggawa, holiday pay at dagdag na $3 sa aming sahod,” ayon kay Keyser Garganera, isa sa sinisante. Giit nilang gawing $17 kada oras ang kanilang natatanggap na sahod.

Ayon pa sa isang manggagawa, dapat nang ihinto ng Jollibee ang kanilang panloloko at bigyan ng dignidad ang mga manggagawa nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng patas na sahod sa lahat ng restawran. Ayon sa isa pang manggagawa, lalo pang pinahirapan ng maneydsment ang mga naiwang manggagawa dahil ipinasalo sa kanila ang trabaho ng mga sinisante.

“Ang ganitong aktibidad ay protektado ng mga batas sa paggawa…ang pagsisante sa mga manggagawa ay malinaw na tangkang sikilin ang kanilang pagsisikap na paunlarin ang mga kundisyon sa paggawa sa restawran,” ayon kay Attorney Jackelyn Mariano ng Mission to End Modern Slavery (MEMS). Dalawang linggo matapos ang pagtatanggal noong Pebrero 20, nag-empleyo na rin ang Jollibee Journal Square ng mga pamalit na manggagawa.

Suportado ang mga manggagawa ng iba’t ibang grupo sa komunidad kabilang ang Pilipinos Organizing for Worker Empowerment and Rights (POWER).

Isiniwalat din ng kampanyang Justice for Jollibee Workers na ganito rin ang nararanasan ng mga manggagawa ng Jollibee sa US, sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo. Tumatanggap sila ng mababang sahod, habang labis-labis na pinagtatrabaho dahil kulang ang dami ng mga manggagawa, at pang-aabuso. Ginagawa ito sa kabila ng napakalaking kinikita ng Jollibee Foods Corporation taun-taon.

Noong 2022, nakapagtala ng netong kita ang Jollibee Foods Corporation, na pag-aari ni Tony Tan Caktiong, ng $2.6 bilyon. Si Caktiong ay ika-7 sa 10 pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Ang Jollibee ay kabilang sa nangungunang 20 kumpanyang nag-eempleyo ng mga kontraktwal na manggagawa.

Ang katulad na pagsisikap para labanan ang pang-aabuso ng Jollibee ay inilunsad sa Pilipinas noong 2018. Sa kabila ng lehitimong kampanya ng mga manggagawa, walang-pakundangang tinanggal ng kumpanya ang 400 manggagawang nagkaisa para sa regularisasyon at tahasan pang binalewala ang walang-ngiping mga pahayag ng Department of Labor and Employment.

AB: Mga sinisanteng manggagawa ng Jollibee sa US, nagprotesta