Mga unyon sa Metro Manila, naghain ng petisyong dagdag-sahod

Nagpiket ang mga manggagawa at kinatawan ng 15 lokal na unyon at walong pambansang pederasyon kahapon sa upisina ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board – National Capital Region kasabay ng paghahain nila ng petisyon sa karagdagang ₱530 sa minimum na sahod. Pinangunahan ang sama-samang pagkilos na ito ng Unity for Wage Increase (Uwin).

Bago ang pagkilos, nagtipon ang mga manggagawa para sa isang porum at kumperensya sa midya kaugnay ng kanilang pagkakaisa para igiit ang taas-sahod. Ayon sa UWIN, itinutulak nila ang ₱530 dagdag sahod para makamit ang ₱1,100 nakabubuhay na sahod para sa isang pamilya sa isang araw.

Anang grupo, lubhang napakalayo ng kasalukuyang minimum na sahod sa nakabubuhay na sahod.

Ipinaliwanag ng grupo na nilaman ng petisyon ang sagot sa limang pamantayan na nakasaad sa Article 124 of the Labor Code upang magtaas ng sahod:

1. Ang kahingian para sa nakabubuhay na sahod;
2. Pagbabago ng sahod sa consumer price index;
3. Halaga ng pamumuhay at pagbabago o mga dagdag dito;
4. Mga pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya;
5. Iba pang usapin na mahalaga sa pagtatakda ng sahod.

Hinikayat ng Uwin ang mga kapwa manggagwa at lahat ng mamamayang nagmamahal sa mga manggagawa na suportahan ang naturang petisyon at makiisa sa kanilang panawagan: SAHOD ITAAS!

AB: Mga unyon sa Metro Manila, naghain ng petisyong dagdag-sahod