Mga upisyal ng NTF-Elcac, ‘guilty’ sa red-tagging

,

Hinatulang maysala ng Ombudsman sa administratibong kasong may kaugnayan sa red-tagging ang mga dating upisyal at tagapagsalita ng National Task Force-Elcac na sina Lorraine Badoy at Antonio Parlade Jr. Batay ito sa desisyon ng Ombudsman noong Marso 23 na isinapubliko noong Setyembre 21. Batay ito sa kasong isinampa ng National Union of People’s Lawyers (NUPL) laban kina Esperon, Parlade at Badoy.

Ayon kay Atty. Edre U. Olalia, chairperson ng NUPL, “halu-halo” ang reaksyon ng grupo sa naging desisyon ng Ombudsman. “Habang hindi namin nakamit ang buong ligal na kabayaran…ang paghatol ng maysala…at kategorikal na pagpataw ng mahigpit na pangaral kay Gen. Parlade at isang nagngangalang Ms. Badoy ay maaaring tanawin bilang isang malakas na babala,” ayon kay Atty. Olalia.

Ayon sa Revised Rules on Administrative Cases sa Civil Service, ang unang paglabag sa “Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service” ay papatawan ng suspensyon nang anim na buwan hanggang isang taon. Bahagi ng suspensyong ito, ang pagbabayad ng katumbas na halaga ng sweldong tinanggap ng mga akusado sa panahong suspendido sila. Ngunit sa halip na suspensyon, pangaral lamang ang ipinataw kina Badoy at Parlade.

Binigyang diin sa 17-pahinang desisyon ng Ombudsman na “ang pag-uulit ng katulad na mga paglabag ay pakikitunguhan nang mas mahigpit.” Samantala, inabswelto ng Ombudsman si Esperon sa administratibong kaso.

Ang kasong isinampa ng NUPL noon pang Disyembre 2020 ay pumatungkol sa malisyoso at walang batayang pag-uugnay ng mga upisyal ng NTF-Elcac sa NUPL sa rebolusyonaryong kilusan o bilang mga “prente” ng Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at National Democratic Front of the Philippines.

Sa huling tala noong Abril 2022, umaabot na sa 16 na kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan, electioneering at iba pang kasong administratibo ang isinampa kay Badoy. Ang mga kaso ay isinampa sa iba’t ibang ahensya at upisina ng estado.

AB: Mga upisyal ng NTF-Elcac, 'guilty' sa red-tagging