Militarisasyon ng China at US sa West Philippine Sea, binatikos

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagtungo sa konsulado ng China sa Makati City ngayong araw, Abril 9, ang mga pambansa-demokratikong organisasyon para kundenahin ang tuluy-tuloy na panggigipit ng China sa mga mangingisda at barkong Pilipino at pang-aagaw nito ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinanawagan ng mga grupo sa China, gayundin sa US, na tigilan na ang pagmilitarisa sa WPS. Itinaon ng mga grupo ang pagkilos sa ginugunita ngayon na Araw ng Kagitingan.

“Ang pam-bubully ng China at nagpapatuloy na agresyon nito laban sa kanyang mga karatig-bansa ang dahilan kung bakit tumitindi ang pagkakahiwalay nito,” pahayag ng Bagong Alyansang Makabayan. Kunwa’y nakikipagkaibigan ito pero nakikita ang tunay na layunin nitong pagharian ang South China Sea, kahit labag ito sa mga internasyunal na mga alintuntunin at bangga na sa teritoryal na integridad ng mga karatig nitong bansa, ayon sa grupo.

“Nananawagan kami sa China na lisanin ang West Philippine Sea, buwagin ang mga iligal na istruktura nito at kilalanin ang 2016 arbitral ruling, at itigil ang panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino at supply mission,” anito. “Nananawagan din kami ng demilitarisasyon ng West Philippine Sea.”

Anito, ang lehitimong pagtutol laban sa agresyon China ay hindi dapat tumungo pagpapalakas ng presensya ng dayuhang militar at “muling pagkolonya” sa Pilipinas, tulad ng pagtatayo ng mga pasilidad militar sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Tungo rito, binatikos ng Bayan ang rehimeng Marcos sa pakikipagsabwatan nito sa US at iba pang mga dayuhang tropa para gamitin “staging ground” para sa sarili nitong interes sa Asia. “Ipinakaladkad ni Marcos ang Pilipinas sa tumitinding tunggalian na tiyak na magbubunga ng higit na pagdurusa sa mamamayan.”

Habang kinukundena nito ang China, hinikayat ng Bayan ang mga Pilipino na palayasin ang lahat ng mga dayuhang tropang militar at pwersa, laluna yaong nagtutulak ng henosidyo sa Palestine.

Noong Abril 7, nagsagawa ang US ng mga maniobrang pangkombat sa karagatan ng Pilipinas, kasama ang Japan, Australia at Pilipinas sa tinawag nitong “multilateral maritime cooperation activity.” Kinabukasan, sinimulan nito ang Cope Thunder, isang wargame para magpakitang-lakas sa himpapawid. Sa Abril 22, nakatakda naman nitong simulan ang Balikatan sa West Philippine Sea, South China Sea at karagatan malapit sa Taiwan Strait.

AB: Militarisasyon ng China at US sa West Philippine Sea, binatikos