Nagpepetisyong mga manggagawa ng Dong-In sa Bataan, sinuspinde ng kumpanya

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sinuspinde nang 15-30 araw ang mga manggagawa ng Dong-In Scout Manufacturing Industrial Incorporated (SMII), pagawaan sa Freeport Area of Bataan sa Mariveles, Bataan, noong nakaraang Pebrero matapos silang magpapirma at magpaikot ng isang papel na naglalaman ng kanilang mga kahingian.

Laman ng petisyon ng mga manggagawa ang mungkahi sa Labor Management Committee (LMC) na magsagawa ng isang pangkalahatang asembliya at pag-usapan ang eleksyon ng mga upisyal, pagtutulungan, at kalagayang pampinansya (transparency) ng mga kasapi ng LMC. Sa halip na dinggin ng kumpanya ang kanilang mga karaingan, pinatawan sila ng arbitraryong suspensyon.

Ang Dong-In Scout Manufacturing Industrial Incorporated ay isa sa siyam na kumpanya ng Dong-In Entech Korea sa Pilipinas na gumagawa ng bag at tent na iniluluwas sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Nagpaabot ng pakikiisa ang Nagkakaisang Manggagawa ng Freeport Area of Bataan (NMFAB) sa hanay ng mga manggagawa ng SMII noong Marso 5. Anang grupo sa kanilang pahayag, “iligal at mapanupil ang ganting-salakay ng SMII sa mga manggagawa.”

Naninindigan ang NMFAB na hindi mali ang kagustuhan ng mga manggagawa para sa isang pangkalahatang pulong laluna at noong Hunyo 2022 pa ito huling inilunsad. “Makatwiran din ito dahil sangkot sa pag-uusapan ang ilang mga paglilinaw sa pondo na pinagpagurang bunuin ng mga manggagawa. Karapatan ng sinuman ang usisain ang lahat ng bagay na nakakaapekto sa kanyang arawang pamumuhay,” giit nito.

Inilantad din umano ng naturang insidente na hindi makatao at kontra-manggagawa ang ipinagmamalaking LMC sa Dong-In Group of Companies. Ang LMC ang tumatayong “daluyan ng dayalogo” sa pagitan ng mga manggagawa at ng kapitalista dahil sa pagbabawal nitong magtayo ng unyon.

“Walang dapat asahan ang mga manggagawa ng Dong-In na ipagtatanggol tayo ng LMC sapagkat ang komiteng ito ay itinayo para pangalagaan ang interes ng kapitalista. Wala silang ibang iniisip kundi ang tubo na malilikha sa bawat paghihirap at pagsasakripisyo natin sa paggawa,” ayon sa NMFAB.

Naniniwala ang NMFAB na pinagtitibay ng ganitong mga panggigipit at pagsasamantala sa mga manggagawa ang mahalagang pangangailangan na magtayo ng unyon bilang tunay na kakatawan at maninindigan para sa kapakanan ng mga manggagwa. “Kung wala ito, hindi kailanman magagawa ng manggagawa na umalpas sa pagsasamantala ng mga kapitalista,” pagdidiin ng NMFAB.

AB: Nagpepetisyong mga manggagawa ng Dong-In sa Bataan, sinuspinde ng kumpanya