Network sa pagtataguyod ng karapatang-tao at kalayaang sibil, inilunsad

Nagtipun-tipon ang mga biktima ng pang-aatake ng estado at mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao mula sa iba’t ibang organisasyon at larangan sa Commission on Human Rights kahapon para itatag ang Citizens Rights Watch Network (CRWN). Isa itong network ng mga indibidwal at grupo na kikilos at magpapakilos para suportahan ang mga Pilipinong inaatake ang karapatang demokratiko, sibil at pulitikal.

Kabilang sa mga convenor at lumahok na organisasyon ang ilang mga taong-simbahan, abugado, propesor, mga unyonista, magsasaka, maralita at dating bilanggong pulitikal. Dumalo sina Bishop Gerardo Alminaza ng Diocese of San Carlos, Fr. Rudy Abao ng MSC, Sister Eleanor Llanes ng ICM, UP Professor Cynthia Zayas, dating bilanggong pulitikal na si Pol Viuya, Director Kip Oebenda, ang FEU Legal Aid Bureau, at marami pang iba.

Ayon kay Lean Porquia, nangungunang convenor ng CRWN at anak ng pinaslang na aktibistang si Jory Porquia, “Sinisindak ang mga Pilipino para manahimik, laluna ng National Task Force-Elcac at kanilang mga kasabwat. Pero hindi na tayo papayag.”

Bahagi ng mga planong tinalakay ng network ay ang paglulunsad ng mga pagsasanay at seminar sa antas ng mga komunidad para ipabatid ang kanilang mga karapatan, paglulunsad ng mga dayalogo at pagpupulong, ligal na konsultasyon at aksyon, at mga fact-finding at humanitarian mission. Maglulunsad din umano sila ng mga kampanya sa impormasyon at adbokasiya, mga pagkilos sa komunidad at katulad na mga aktibidad.

Nanawagan ang CRWN sa lahat ng mamamayang nagmamahal sa kalayaan, mga organisasyon at institusyon na makibahagi sa network. Sa huli, pumirma ang mga indibidwal at kinatawan ng mga organisasyon sa isang manipesto para sa pagtatanggol sa karapatan at kalayaan.

Panata ng CRWN sa manifesto nito na igiit ang mga karapatan at kalayaan sa mga komunidad at maging sa internet at “wakasan ang paulit-ulit na tangka ng NTF-Elcac at iba pang ahensya ng estado na maghasik ng lagim, kalituhan, at sindahik ang mamamayan para manahimik at huwag kumibo.”

AB: Network sa pagtataguyod ng karapatang-tao at kalayaang sibil, inilunsad