NGO, lider-manggagawa sa Cebu, ginigipit sa kasong "terorismo"

,

Mariing kinundena ng Community Empowerment Resource Network (CERNET), Inc., isang non-governmental organization na nakabase sa Central Visayas, ang panggigipit ng estado sa mga tauhan at kaugnayan nitong organisasyon. Noong Agosto, nakatanggap ang NGO ng subpoena (pagpapatawag) mula sa Department of Justice kaugnay sa kaso ng “terrorist financing” ng 27 indibidwal na mga dati at kasalukuyan nitong upisyal at istap. Isinama sa kaso maging si Jaime Paglinawan, presidente ng AMA Sugbo-KMU, na kaugnayang organisasyon ng CERNET.

“Mariin naming pinabubulaanan ang mga alegasyon na binanggit sa habla, laluna ang mga kasinungalingan at walang batayang akusasyon ng kanilang nangungunang saksi,” pahayag ng CERNET noong Setyembre 26. Tinukoy nilang “saksi” si Bernabe Nieves, isang dating istap ng CERNET na sinisante dahil sa grave misconduct at mga paglabag sa code of ethics ng NGO. Isinampa ang kaso ng isang Col. Joey Escanillas, ang kumander ng Joint Task Force-Cebu ng AFP noong Mayo. Natanggap ng institusyon ang subpoena noong Agosto 13.

“Ang mga atakeng ito ay kasunod ng serye ng red-tagging at paninira ng NTF-Elcac sa pamamagitan ng dati nitong tagapagsalita na si Antonio Parlade at Lorraine Badoy,” salaysay ng institusyon.

Mula 2018, wala nang awat ang red-tagging, panggigipit at tahasang pamamaslang ng ahensyang ito sa tauhan ng CERNET at kaugnayan nitong mga organisasyon. Noong 2020, dinukot ng mga pwersa ng estado si Elena Tijano, istap ng Farmer’s Development Center (FARDEC), isang samahang kaanib ng institusyon. Matapos nang isang taong sikreto at iligal na detensyon, natagpuang patay si Tijano sa isang ospital sa Maynila. Noon namang 2021, iligal na inaresto at sinampahan ng gawa-gawang kaso ang koordineytor nito sa Bohol na si Carmilo Tabada. Samantala, walang awat na ginipit ng estado si Ma. Ira Pamat, na direktor ng CERNET.

Nagpatuloy sa ilalim ng rehimeng Marcos ang panggigipit sa CERNET. Noong 2022, ginipit ng mga elemento ng AFP si Joe March Villarante, dati nitong upisyal sa pinansya, at tinangkang “kunan ng impormasyon” tungkol sa organisasyon at kaalyado nitong mga grupo.

Noong Enero ngayong taon, dinukot ng mga elemento ng militar at ng NTF-Elcac si April Dyan Gumanao at kasintahan nito sa harap ng maraming tao habang pababa ng barko sa Cebu. Tanging ang malakas na panawagan para palayain sila ang nagpwersa sa mga dumukot sa kanila na pakawalan ang dalawa matapos ang ilang araw.

“Ang sistematiko at tuluy-tuloy na panggigipit sa institusyon, kabilang ang mga myembro, istap, mga partner na organisasyon ay labag sa mga karapatang protektado ng Bill of Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, at ng International Convention on Social, Economic, and Cultural Rights,” pahayag ng CERNET. “Gayundin, ang sadyang pagtarget sa CERNET at iba pa ay labag sa kanilang mga karapatan bilang mga human rights defender, alinsunod sa nakasaad sa U.N. General Assembly Resolution 53/144.”

Nanawagan ang institusyon na ibasura ang Republic Act 10168, kilala bilang Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, gayundin ang Anti-Terrorism Law, na ginagamit laban sa kanila at iba pang mga aktibista at tagapagtanggol sa karapatang-tao.

Samantala, kinundena ng Kilusang Mayo Uno ang panggigipit sa CERNET at kay Paglinawan na tumatayong bise presidente nito para sa Visayas. Panawagan nito, itigil ang mga atake sa mga unyonista at aktibista.

AB: NGO, lider-manggagawa sa Cebu, ginigipit sa kasong "terorismo"