Niloloko ng 303rd IBde ang kanilang sarili sa mga pekeng engkwentro

,

Wala pang engkwentrong nagaganap sa Guihulngan City sa pagitan ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga sundalo ng 62nd IB ayon sa ulat ng BHB-Central Negros. Inilinaw ng yunit na ang naganap ay isang operasyong isnayp ng BHB, at isang kaso ng pagpapaulan ng bala ng 62nd IB sa isang sibilyang komunidad.

“Puro bulaan at panlalansi ang sinasabi ni B/Gen. Inosencio Pasaporte, kumander ng 303rd IBde,” ayon ka Ka JB Regalado, tagapagsalita ng BHB-Central Negros.

Sa pahayag ng militar, pinalalabas nilang naganap ang isang engkwentro sa Sityo Banderahan, Barangay Trinidad, Guihulngan noong Oktubre 13. Ayon sa ulat ng yunit ng BHB, walang engkwentro dito. Sa mga oras na iyon, nagpaulan ng bala ang mga sundalo 62nd IB sa bahagi ng Sityo Tagbak, Barangay Macagahay, sa bayan ng Moises Padilla, hindi sa Guihulngan.

Nagpanggap na mga Pulang mandirigma ang mga sundalo sa naturang komunidad bago nagpaulan ng bala sa kubo ni Merlinda Benero. Niransak nila ang bahay at ninakaw ang limang manok ng pamilya Benero. Matapos nito, nagpalabas ang mga sundalo na may nakuhang armas, bakpak at mga kagamitang militar sa komunidad.

Sa parehong bayan, ininteroga nila at tinakot si Maysil Callora, residente ng Sityo Banderahan. Pinasok din ang bahay ng pamilyang Memes, Callora at Pat. Iligal na hinalughog ng mga sundalo ang mga ito sa dahilang “suporter” sila ng BHB.

Hindi rin engkwentro ang naganap sa Barangay Calupaan, Guihulngan noong Oktubre 12 kundi operasyong isnayp ng BHB-Central Negros. Isang sundalo ng 62nd ang napaslang sa armadong aksyon. Isinagawa ang pag-isnayp sa layong 40 metros sa pusisyon ng mga sundalo. Walang-dangal at kahiya-hiyang pinalalabas ng militar ng 62nd IB na Pulang mandirigma ang napaslang sa nasabing aksyon.

Sa araw ding iyon, pinasok ng militar ang bahay nila Benito Pasigna at Etie Pasigna sa Sityo Mapun-as, sa Barangay Calupaan. Sapilitan silang kinuhanan ng litrato at pinararatangang kumukupkop sa mga Pulang mandirigma.

“Desperadong naglulubid ng kasinungalingan si Pasaporte para pagtakpan ang kapalpakan ng kanilang kampanyang kontra-insurhensya sa isla,” ayon kay Ka JB.

Dagdag pa niya, kahit umano anong terorismo at militarisasyon ang gawin ng estado, hangga’t hindi nasasagot ang suliranin ng gutom at kahirapan ng mamamayan, lalupang uusbong ang armadong pakikibaka.

“Marami ang lalaban sa mapanupil na estado at sasapi sa Bagong Hukbong Bayan,” paninindigan ni Ka JB.

AB: Niloloko ng 303rd IBde ang kanilang sarili sa mga pekeng engkwentro