Nobyembre 7, itinakdang araw ng paggunita sa mga martir ng Mindanao

,

Nanawagan ang National Democratic Front (NDF)-Mindanao sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao at buong bansa na gunitain ngayong araw ang alaala ng lahat ng mga rebolusyonaryong martir. Itinaon ito sa araw ng pagtatagumpay ng Sosyalistang Reboluson sa Russia noong 1917.

Sa pahayag ng NDF-Mindanao, itinakda nito ang Nobyembre 7 bilang araw ng “pag-alaala kay Ka Oris at lahat ng rebolusyonaryong martir sa Mindanao.”

Si Ka Oris o Jorge Madlos, pambansang tagapagsalita ng BHB, ay dinakip at pinaslang nang walang kalaban-laban ng militar, kasama ang medik na si Ka Pika, noong Oktubre 29, 2021 sa Bukidnon.

“Isang taon na ang nakalipas ngunit patuloy siyang inaalala ng masa, kaibigan, pamilya at mga kasama na kanyang nakasama at tinuruan,” ayon sa NDF-Mindanao.

Iniaalay din ng NDF-Mindanao ang kanilang pag-alaala at pulang saludo sa mga kadre ng Partido, Pulang kumander at mandirigma ng BHB sa Mindanao na nag-alay ng kanilang buhay. Kabilang dito sina Ka Manlibasog/Ka Sisoy, myembro ng Komisyon sa Mindanao ng Partido, sina Ka Bok (Menandro Villanueva), pambansang kumander ng BHB, si Ka Jess (Ezequiel Daguman), Ka Kaye, at Ka Parts Bagani, pawang mga kadre ng Southern Mindanao. Noong Oktubre 30, namartir din si Ka Ampog (Emmanuel Fernandez), lider ng Partido at BHB sa Far South Mindanao at iba pa.

“Ginintuan ang kanilang ambag sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan,” pahayag ng NDF-Mindanao. Dagdag pa nila, ang diwa ng mga namartir ay mananatiling buhay sa pag-alaala ng mga kasama at masa na buhay na patunay ng kanilang buong-pusong paglilingkod sa uring api at pinagsasamantalahan.

Paninindigan ng NDF-Mindanao, walang katotohanan ang ipinakakalat na kasinungalingan ng rehimeng US-Marcos II at kanyang armadong pwersa na hahantong na sa pagkatalo ang rebolusyonaryong kilusan. Hindi umano mangyayari ito dahil maraming tumutulad sa dakilang halimbawa nina Ka Oris.

“Nasa unahan [ng rebolusyon] ang mga binhi na mga kabataang kadre, Pulang kumander at mandirigma na tinuruan ni Ka Oris…Sila at marami pang ibang kabataan ang magpapatuloy sa nasimulan ni Ka Oris at lahat ng mga martir ng rebolusyon hanggang makamit ang ganap na tagumpay,” dagdag ng NDF-Mindanao.

AB: Nobyembre 7, itinakdang araw ng paggunita sa mga martir ng Mindanao