Oplan-pinta at oplan-sabit para sa BHB, inilunsad ng NDF-Cavite

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Bilang pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), isinasagawa ng mga rebolusyonaryong pwersa mula sa National Democratic Front (NDF)-Cavite at Kabataang Makabayan (KM)-Cavite noong Abril 6 ang pagpipinta ng mga panawagan at pagsasabit ng mga poster sa kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway sa mga bayan ng Dasmariñas at Imus.

Tampok sa mga ipininta ang panawagan sa mga manggagawa, maralita at kabataan na sumapi sa BHB at isulong ang digmang bayan. Pinatampok rin sa isinagawang operasyon ang mga katagang “Ka Joma Lives” upang bigyan ng mataas na pagkilala ang dakilang buhay at pakikibaka ni Kasamang Jose Maria “Ka Joma” Sison, tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas, at gumampan ng susing papel sa pagtatayo ng BHB.

“Hindi dito natatapos ang ating mga opensiba sa propaganda. Isa itong bahagi sa paparaming bugso ng rebolusyonaryong propaganda sa masa sa mga susunod na panahon,” banggit ng NDF-Cavite.

Ayon sa grupo, ang aktibidad na ito ay bahagi din ng paghahanda para sa nalalapit na ika-51 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines sa Abril 24. Ang NDFP ang kumakatawan at nagbubuklod sa lahat ng mga api at pinagsasamantalahang sektor ng Pilipinas. Mayroon itong 18 alyadong organisasyon sa kasalukuyan.

“Napapanahon ang paglulunsad ng ganitong mga porma ng propaganda sa masa. Lalo ngayong labis ang paghihirap ng mamamayan bunsod ng tumitinding pagsasamantala ng rehimeng US-Marcos at imperyalistang US, marapat lamang na hikayatin na sumampa sa BHB at armasan ang aping-mamamayan. Nang sa gayon, itututok nila ito sa lahat ng mapansamantala at mapang-api. Lahat para sa paglaban sa teroristang pakana ng rehimeng US-Marcos at pandarambong ng Imperyalistang US,” ayon pa sa ng NDF-Cavite.

Matatandaan na noong Marso, isinagawa rin ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Rizal, sa pangunguna ng NDF-Rizal, ang serye ng oplan pinta at oplan sabit, at pamamahagi ng polyeto bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng hukbong bayan. Ang dalawang prubinsya ay parehong nakadikit sa pambansang kabisera ng reaskyunaryong gubyerno ng Pilipinas.

AB: Oplan-pinta at oplan-sabit para sa BHB, inilunsad ng NDF-Cavite