Pag-atake sa brodkaster ng lokal na radyo sa Iloilo, kinundena

Kinundena ng Altermidya-Panay at National Union of Journalists of the Philippines (NUJP)-Iloilo ang pag-atake sa brodkaster ng lokal na radyo sa Iloilo na si Flo Hervias kahapon ng umaga. Pinagtulungang bugbugin si Hervias ng apat na “malalaking lalaki” na nakasuot ng hoodie at may face mask. Naganap ang atake sa harap ng istasyon ng RMN Iloilo sa Lapaz District pagkatapos na pagkatapos ng kanyang programa sa radyo na Banwa Binag-binaga, alas-11 ng umaga. Nagtamo ng mga sugat sa bibig at malapit sa mata si Hervias.

Ayon sa ulat ng istasyon ng radyo, nagpanggap ang apat na mga kumukuha ng basura habang hinihintay si Hervias.

Tinalakay ni Hervias at kanyang kasama sa katatapos na programa ang mga kontrobersyal na isyu ng mga flyover, implasyon, pribatisasyon ng mga palengke at ang pagtaas ng singil ng More Power.

Ayon sa Altermidya-Panay, “ang atakeng ito laban sa mga kasapi ng midya ay malinaw na indikasyon ng kultura ng kawalang pakundangan na nagpapatuloy sa ilalim ng administrasyong Marcos.” Dagdag ng grupo, ang ganitong mga pag-atake ay layong pigilan at patahimikin ang mga kritiko.

Sa pahayag ng NUJP-Iloilo, ang lantarang pag-atake kay Hervias, sa kalagitnaan ng araw at sa harap ng istasyon, ay nagpapakita kung paanong nagiging mas malupit ang mga atake sa mga manggagawa sa midya.

Ilang araw bago ang pag-atake kay Hervias, pinaslang sa Las Piñas City ang brodkaster na si Percy Lapid. Ikalawa si Lapid na mamamahayag na pinaslang sa ilalim ng rehimeng Marcos. Sa tala ng NUJP, mayroon nang 13 kaso ng mga paglabag sa karapatan ng mga mamamahayag at kalayaan sa pagpapahayag sa nagdaang 100 araw ng rehimeng Marcos.

Nanawagan ang NUJP-Iloilo sa kapwa mamamahayag na magbuklod at ipagtanggol ang kalayaan sa pamamahayag at ipatupad ang tungkuling papanagutin ang mga nasa kapangyarihan sa kanilang responsibilidad.

AB: Pag-atake sa brodkaster ng lokal na radyo sa Iloilo, kinundena