Pagbaba ng implasyon, hindi dama ng mahihirap

Kinastigo ni House Deputy Minority leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang sinasabing pagbagal ng implasyon noong Abril tungong 6.6% mula 7.6% noong Marso. Ayon sa kanya, “halos hindi ito nadarama ng mayorya ng mga Pilipino laluna ang mga mahihirap.”

“Sa mahihirap at kulang sa pambili ng pagkain, hindi ramdam ang sinasabing bumaba daw ang implasyon. Hanggang nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa at kumakalam ang sikmura ng karamihan, walang saysay na ipagmalaki ito ng gubyerno,” ayon sa mambabatas.

Ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA), ang pambansang abereyds na buwanang poverty threshold ng isang pamilya ng lima ay umaabo ng Php12,030. Nakabatay ito sa ₱79 kada araw kada tao na pamantayan ng kahirapan.

Malayo ito sa abereyds na natatanggap na pambansang minimum na sahod na umaabot lamang ng ₱8,902 kada buwan o 26% na mas mababa. Mas malala pa, ang nominal na sahod ay 63% na mas mababa sa buwanang abereyds na halaga ng family living wage na ₱23,787.

Tinukoy pa ni Rep. Castro na lubhang malayo ang aktwal na implasyon sa unang target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2-4 porsyentong tantos.

Nananatiling isa sa pinakamataas ang tantos ng implasyon sa Pilipinas sa buong Southeast Asia, ayon sa Ibon Foundation. Ito ay dahil patuloy na tumatanggi ang rehimeng Marcos na tanggalin ang pabigat na buwis tulad ng value added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo.

“Para maging masaya ang mga manggagawa, guro, nars at empleyado ng gubyerno sa bumabagal na implasyon, dapat itaas muna ng administrasyong Marcos ang arawang minimum na sahod,” dagdag ni Rep. Castro.

Noong Mayo 1, iginiit ng mga manggagawa at ibang sektor ang dagdag-sahod, disenteng trabaho at karapatan sa paggawa sa pangunguna ng All Philippines Trade Union. Naglunsad din ng pagkilos ang mga guro, manggagawang pangkalusugan at empleyado ng gubyerno para sa dagdag sweldo at pagtutol sa kontraktwalisasyon.

AB: Pagbaba ng implasyon, hindi dama ng mahihirap