Pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas, malaking katatawanan—ILPS

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang “malaking katatawanan” ang pagbisita ni Volodymyr Zelenskyy, presidente ng Ukraine, kay Ferdinand Marcos Jr sa Malacanang noong Hunyo 3, ayon sa International League of Peoples’ Struggle. Ang isa ay sangkot sa patalong proxy war ng US-NATO laban sa Russia, habang ang isa naman ay sangkot sa papatinding tensyon ng US at China sa South China Sea. Parehong “gawa sa US” ang bukambibig nilang panunulsol ng gera at tensyon.

Bago nito, pareho silang dumalo sa ika-21 na Shangri-La Defense Summit sa Singapore kung saan nagtapang-tapangan si Marcos sa pahayag na ituturing niyang “akto ng digma” ng China kung may mamamatay na Pilipino sa mga pinag-aawayaang teritoryo sa SCS. Si Zelensky, sa kabilang banda, ay dumayo sa kumperensya sa “desperadong tangkang makahamig ng suporta para sa gera ng US-NATO laban sa Russia.” Ito ay sa harap ng pagkatalo ng “counter-offensive” nito laban sa Russia noong nakaraang taon.

Sa pakikipagpulong ni Zelensky kay Marcos, hiningi niyang magpadala ang Pilipinas ng mga “mental health worker” sa Ukraine. Umiiral ang ban sa pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa Ukraine mula pa 2022.

Malaki na ang idinagok ng proxy na gerang ng US sa mamamayang Ukraine, pahayag ng ILPS. Matapos ang dalawang taon, umabot na 60,000 sundalo at 10,000 sibilyan ang kaswalti nito. Wasak ang lokal na ekonomya, gayundin ang kabuhayan ng mga Ukrainian.

Sa kabila nito, patuloy ang pagpopondo ng US para lalupang patagalin ang gera. Noong nakaraang buwan lamang, inawtorisa ni Joseph Biden, presidente ng US, ang pagbuhos ng $175 bilyong ayuda sa gera ng Ukraine. Ang mga kasapakat nito sa NATO ay nangako namang maglaan ng 32 bilyon euros bilang suporta.

AB: Pagbisita ni Zelensky sa Pilipinas, malaking katatawanan—ILPS