Pagdausdos ng GDP, tanda ng paglala ng krisis sa ekonomya

Patuloy na dumausdos ang gross domestic product (GDP) o lokal na produksyon noong nakaraang taon. Inianunsyo ng Philippine Statistics Authority (PSA) noong Enero 31 na lumago lamang nang 5.6% ang GDP sa huling kwarto at buong taon ng 2023, na kapos sa target nitong 6%-7%.

Taliwas sa unang ipinagmamalaki ng mga upisyal sa ekonomya ng estado, palatandaan ang pagliit ng GDP na bumalik na ito sa dating pababang padron bago magpandemya. Ayon sa Ibon Foundation, “peke” ang pagtaas ng GDP sa nakaraang dalawang taon (2021-2022) dahil “rebound” o rebanse lamang ito mula sa matarik na pagbagsak ng produksyon sa panahon ng pandemya. Mula 2014, paliit na nang paliit ang GDP ng bansa, mula 7.1% (2014) tungong 6.1% (2019). Pinakamababa ito mula 2011.

Parehong lumiit produktibong sektor sa industriya at agrikultura sa 2023. Ayon sa Ibon, ang 17.9% bahagi ng pagmamanupaktura sa GDP ay pinakamaliit sa nakaraang 75 taon. Samantala, ang 8.6% na bahagi ng agrikultura dito ay pinakamaliit sa kasaysayan.

Pinakaapektado sa pagbagal ng pag-unlad ang mayorya ng mga Pilipino na sadlak sa kahirapan. Alinsunod sa mga sarbey, mas maraming Pilipino (8 sa bawat 10) ang nagsabing naghirap sila. Maraming mga pamilya ang nawalan o hindi na nakapag-iimpok, mula 18.6 milyon noong 2022 tungong 19.2 milyong sa 2023.

Patunay rin ng paghihirap ng mamamayan ang pagliit ng gastos ng mga pamilya o household expenditures, ayon sa Ibon. Sa datos ng estado, bumagal tungong 5.6% noong 2023 mula 8.3% noong 2022 ang “household final consumption expenditure,” (HFCE) ibig sabihin dumami ang pamilyang nagbawas ng gastos, kundiman hindi na gumastos, dahil sa kakulangan ng kita. Mas mabagal ang HFCE, kumpara sa 2019, bago tumama ang pandemya.

“Pinasusubalian ng tumitinding kahirapan at gutom sa hanay ng mga Pilipino ang sinasabi ng gubyerno na isa ang Pilipinas sa “best-performing” (pinakamahusay) sa mga ekonomya sa Asia,” ayon sa grupo.

Anito, dapat tigilan ng rehimeng Marcos Jr ang pagkukunwaring hindi lumalala ang krisis sa ekonomya. Iginiit nitong dapat magkaroon ng radikal na mga hakbang para palakasin ang lokal na agrikultura at industriya para lumikha ng disente at sustenableng mga trabaho at itulak pasulong ang ekonomya.

AB: Pagdausdos ng GDP, tanda ng paglala ng krisis sa ekonomya